Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, politie en defensie slaan handen ineen

Op woensdag 17 december jl. hebben de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Politie Nederland eenheid Midden Nederland en Defensie een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het convenant borgt de civiel-militaire samenwerking tussen de drie partners.

 

Vlnr: de heer A.A. Leuvering, de heer P. I. Broertjes en de heer W.H. Woelders

Vlnr: de heer A.A. Leuvering, de heer P. I. Broertjes en de heer W.H. Woelders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De handtekeningen onder het convenant zijn gezet door respectievelijk de heer P. I. Broertjes (voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en burgemeester van Hilversum), de heer W.H. Woelders (plaatsvervangend politiechef) en de heer kolonel A.A. Leuvering (regionaal militair commandant 43ste gemechaniseerde brigade).

De volledige tekst van het convenant kunt u lezen door hier te klikken.