Toelichting op publicatie Gooi en Eemlander over het regionaal risicoprofiel (d.d. 16 jan. 2015)

Met verbazing heeft de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kennis genomen van het artikel in de Gooi en Eemlander van vrijdag 16 januari met de kop ‘Wel bluswater, toch doden.’ Met verbazing omdat in het artikel aannames worden gedaan die niet juist zijn en die de feiten geen recht doen.

De schrijver van het artikel stelt dat ‘het nog vertrouwelijke document een concept is waarop de Gooise gemeenten nog invloed kunnen uitoefenen.’ Dat is juist, op één ding na: het is een concept maar geen vertrouwelijk document. Ja, de gemeenten krijgen nadrukkelijk nog de gelegenheid zich over het regionaal risicoprofiel uit te spreken. Het document waarnaar de schrijver verwijst is al naar de gemeenten gegaan en is daarmee in principe een openbaar stuk.

Aan het einde van het artikel geeft de schrijver aan dat het niet de bedoeling van de Veiligheidsregio is het document actief onder de aandacht van pers en publiek te brengen. Over openbaarheid van stukken en de manier waarop de Veiligheidsregio wil communiceren zijn wij glashelder: alles is in principe openbaar. Zo staat het huidige regionaal risicoprofiel gewoon gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio en dat geldt straks ook voor de geactualiseerde versie. Over genoemd document is nog niet actief gecommuniceerd juist om redenen die de schrijver vermeldt. Als alle gemeenten hebben gereageerd zal een definitieve versie worden gemaakt die volgens de gebruikelijke routing tot besluitvorming in het Veiligheidsbestuur leidt. En over de besluiten die het Veiligheidsbestuur neemt, wordt door de Veiligheidsregio open en transparant gecommuniceerd.

Eén opmerking nog over de scenario’s uit het geactualiseerde regionaal risicoprofiel. Deze scenario’s dienen ervoor om alle mogelijke incidenten te beschrijven voor de voorbereiding van de organisatie van de Veiligheidsregio bij crisis en calamiteiten.

Tot slot. Een 100% veiligheidssituatie kan niemand garanderen en de actualiteit bewijst dat weer eens. We kunnen er wel alles aan doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn als er wat gebeurt en daar dan adequaat op inspelen. Daaraan wordt in de regio Gooi en Vechtstreek hard gewerkt.

 

John van der Zwan

Directeur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

 

Klik hier om het laatst vastgestelde Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te bekijken.