Veiligheidsregio sluit convenant met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht af

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft een convenant ondertekend met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het convenant bevat concrete afspraken over samenwerking in zowel de voorbereidingsfase als in de acute fase.
Met dit convenant hebben de betrokken organisaties afspraken gemaakt over onder andere melding en alarmering, leiding en coördinatie, veiligheid en informatiemanagement, gezamenlijk oefenen, deelname aan crisisoverleg, risico en crisiscommunicatie en het evalueren van incidenten in het werkgebied van de veiligheidsregio.

vlnr: Burgemeester Broertjes, mevrouw Scheijven,de heer Van den Top

vlnr: Burgemeester Broertjes, mevrouw Scheijven,de heer Van den Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De handtekeningen onder het convenant zijn gezet door respectievelijk de heer P. I. Broertjes (voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en burgemeester van Hilversum), mevrouw Scheijven (directeur netwerkmanagement RWS West-Nederland Noord) en de heer Van den Top (dijkgraaf hoogheemraadschap).

De volledige tekst van het convenant kunt u lezen door hier te klikken.