Algemeen Bestuur stelt Regionaal Risicoprofiel vast

In zijn vergadering van woensdag 25 maart jl. heeft het AB van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het rapport (inclusief bijlagen) regionaal risicoprofiel 2014 vastgesteld. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in een veiligheidsregio. Bij risico-inventarisatie gaat het om een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. Op basis van de risicoanalyse maakt het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing.

 
Regionaal Risicoprofiel Rapport (status definitief 25 maart 2015) (Pdf, 1.04MB)
Regionaal Risicoprofiel Bijlagen (status definitief 25 maart 2015) (Pdf, 1.51MB)