Veiligheidsregio aangesloten bij convenant Veilige Publieke Taak

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft zich deze maand aangesloten bij het convenant Veilige Publieke Taak. Agressie en geweld tegen uitvoerders van publieke taken neemt de laatste jaren  toe. Reden om het landelijke programma Veiligheid Publieke Taak vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te starten. Binnen dit programma is een convenant opgesteld waarin publieke organisaties afspreken de handen ineen te slaan tegen geweld richting hun werknemers. In het convenant staan afspraken voor de publieke werkgever en afspraken voor politie en Openbaar Ministerie (OM).

De eerste organisaties in Midden Nederland hebben dit convenant in 2012 getekend. Inmiddels zijn (alle) 41 gemeenten in Midden Nederland aangehaakt, net als publieke organisaties als UWV, GGD, RAV Utrecht en Gooi, de VRU en de Belastingdienst.

Het doel van de afspraken in het convenant is om gezamenlijk uit te stralen dat agressie tegen publieke hulp- en dienstverleners niet wordt getolereerd. Hierbij maakt het niet uit of je agressief bent aan een gemeentelijke balie of tegen ambulancepersoneel. We trekken in de regio allemaal dezelfde grens en zijn als publieke werkgever goed voorbereid. Komt het toch tot agressie, dan doen we aangifte en pakken politie en OM dit met prioriteit op.

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is gevraagd zich ook bij het convenant aan te sluiten. Met het zetten van een handtekening onder het convenant door de voorzitter van de veiligheidsdirectie, John van der Zwan is de aansluiting een feit geworden.

Convenant Veilige Publieke Taak (Pdf, 1.88MB)

Ondertekening Convenant Veilige Publieke Taak (12.5kB)