Gouden Rookmelder voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

In Arnhem zijn vanmorgen (donderdag 16 april) tijdens de Expertdag (voorbereiding op de Brandpreventieweken) de Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelders uitgereikt. We waren als Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek genomineerd met het project ‘De kracht van het netwerk’ in het kader van Brandveilig Leven en gingen er met de Gouden Rookmelder vandoor!

foto: Ron de Boer

foto: Ron de Boer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het winnen van de Gouden Rookmelder laten we de twee andere genomineerde Veiligheidsregio’s Drenthe en Gelderland-Midden achter ons. Drenthe was genomineerd voor ‘Draadloos gekoppelde rookmelders met de buren’ en Gelderland-Midden voor Ontruimingsoefeningen met senioren.’

Frank van der Meer, clusterhoofd Risicobeheer en Brandveilig Leven is bijzonder in zijn nopjes met de Gouden Rookmelder: “Als organisatie mogen we hier met z’n allen trots op zijn. Er is sinds de start van het project hard aan gewerkt en we zien dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen. Onze vakgenoten buiten de regio zien dat ook en waarderen dat nu door ons de Gouden Rookmelder toe te kennen. De nominatie op zich was al super en deze prijs sterkt ons in onze opvatting dat we op de ingeslagen weg voort kunnen en moeten gaan. En alleen al door genomineerd te zijn, houden we met dit project ruim twintig regio’s achter ons. De Gouden Rookmelder krijgt zeker een mooi plekje in Hilversum.”

We zijn in 2014 begonnen met het project ‘De kracht van het netwerk.’ Het project brengt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van ouderen en verminderd zelfredzame mensen bij elkaar en vraagt aandacht voor brandveiligheid en brandpreventie bij deze mensen thuis. Aan het project doen, naast BGV, onder andere thuiszorgorganisaties, WMO-organisaties, het Rode Kruis en gemeenten mee.