Heeft u ook een NL-Alert controlebericht ontvangen?

Op maandag 1 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

 

Waarom NL-Alert?

Met het alarmmiddel NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. Daardoor worden met NL-Alert meer mensen bereikt tijdens een noodsituatie.

 

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.

NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

 

In welke situaties wordt NL-Alert gebruikt?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of problemen met het drinkwater.

Twee keer per jaar zendt de overheid een controlebericht uit. Wanneer u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

Ga nu naar de instelhulp en stel uw mobiel in om NL-Alert berichten te kunnen ontvangen.