De veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan elkaar ondersteunen

De burger heeft recht op de snelste hulp. Daarom maken brandweerkorpsen sinds jaar en dag gebruik van elkaars voertuigen (inclusief bemensing) voor inzetten bij incidenten over de regiogrens heen. Vóór de regionalisering bestonden hiervoor al maatwerk afspraken en convenanten tussen verschillende gemeentelijke brandweren.

Deze afspraken zijn nu voor deze drie regio’s herijkt en op woensdag 22 juli jl. hebben Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Utrecht formeel de samenwerkingsconvenanten ‘Interregionale samenwerking op het gebied van basisbrandweerzorg’ ondertekend. Iedere regio sloot apart een convenant met elk van de andere twee regio’s af. De vastgelegde afspraken borgen de onderlinge samenwerking tussen de verschillende regio’s.

vlnr: de heer Elie van Strien, de heer Peter Bos en de heer John van der Zwan

vlnr: de heer Elie van Strien, de heer Peter Bos en de heer John van der Zwan

De handtekeningen onder de convenanten zijn gezet door respectievelijk de heer Elie van Strien (Regionaal Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland), de heer John van der Zwan (Regionaal Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek) en de heer Peter Bos (Algemeen Directeur Veiligheidsregio Utrecht).