Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aangepast

Alle colleges van burgemeesters en wethouders hebben op voorstel van het algemeen bestuur vanĀ  Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besloten om, na toetsing bij de gemeenteraden, de gemeenschappelijke regeling aan te passen. De nieuwe gemeenschappelijke regeling is tot stand gekomen naar aanleiding van de opheffing van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en de instelling van de gemeente Gooise Meren.

Per 1 juni 2016 treedt de aangepaste regeling in werking door publicatie in de Staatscourant.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 (Pdf, 224kB)