Geen nieuw oefencentrum op Crailo

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ziet af van de voorgenomen aankoop van een gedeelte van Crailo voor een permanent regionaal oefencentrum voor hulpverleningsdiensten. De veiligheidsregio en de provincie Noord-Holland gaan kijken onder welke voorwaarden het huidige tijdelijke oefencentrum voorlopig op haar huidige locatie kan blijven.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wilde grond kopen van de provincie Noord-Holland in het zuidoosten van het voormalig militair oefenterrein Crailo, om daar een permanent oefencentrum te vestigen voor hulpverleningsdiensten. De veiligheidsregio en de provincie Noord-Holland hebben daarover eind 2014 afspraken gemaakt en een intentieovereenkomst ondertekend.

Deelname Veiligheidsregio Utrecht een vereiste
Voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek was deelname van de Veiligheidsregio Utrecht noodzakelijk om het realiseren van een nieuw oefencentrum financieel mogelijk te maken. De onderhandelingen hierover tussen de veiligheidsregio’s hebben de afgelopen periode plaatsgevonden. Hierbij zijn aanvullende voorwaarden gesteld die niet konden worden ingewilligd. Hierdoor ziet Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zich nu genoodzaakt om af te zien van de aankoop van de grond en daarmee van de realisatie van een nieuw oefencentrum. De provincie Noord-Holland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek betreuren het dat hiermee een einde komt aan het traject dat zij gezamenlijk zijn aangegaan.

Huidig oefencentrum
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek huurt sinds een aantal jaren een centraal gelegen locatie ten Noordwesten van de laan ‘Gebed zonder End’ van de provincie Noord-Holland als tijdelijk oefencentrum. Op en rond deze locatie staat op termijn woningbouw gepland. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord-Holland gaan kijken onder welke voorwaarden het tijdelijke oefencentrum voorlopig op haar huidige locatie kan blijven. De huurtermijn hiervoor is mede afhankelijk van de planning en de realisatie van nieuwe ontwikkelingen op Crailo. De komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd. Na de zomer komt de veiligheidsregio met een nieuw plan.