Jaarlijkse bestuursconferentie 2016

Op woensdag 25 mei 2016 is het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bijeen geweest voor de jaarlijkse bestuursconferentie.

Op deze dag is meningsvormend gesproken over een aantal actuele thema´s. Ricardo Weewer heeft het bestuur geïnspireerd met zijn lectorale rede over ´De rode kroonjuwelen, over de noodzaak tot kennisontwikkeling voor de brandweer´.

Presentatie tijdens de jaarlijkse bestuursdag 2016

Presentatie tijdens de jaarlijkse bestuursdag 2016

Daarna hebben de burgemeesters gesproken met Annemiek Nelis van het NCTV over de samenwerking tussen de regionale en landelijk overheid bij terroristische aanslagen en Pieter Benschop heeft het bestuur bijgepraat over de specifieke afspraken in Midden Nederland m.b.t. leiding en coördinatie

 

bij terrorismegevolgbestrijding (driehoek/SGBO vs. regionale crisisorganisatie). De voortgang met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe meldkamer Midden Nederland is toegelicht door Jan Biemolt. Tevens heeft het bestuur uitgebreid stil gestaan bij- en gediscussieerd over de ontwikkeling van strategische communicatie bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek.

Tot slot is er gesproken over uitvoering van het beleidsplan van de veiligheidsregio. Aan de hand van een drietal opgaven uit het beleidsplan, namelijk het aansluiten op maatschappelijke verandering, met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling Midden Nederland en het verbreden van het gebruik van de crisisorganisatie door gemeenten, is gepeild bij de bestuurders of we de goede kant op gaan.

Tijdens het middagdeel stond er ook een reguliere (openbare) bestuursvergadering op het programma. Klik op de link om de agena en vergaderstukken te bekijken: Stukken Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 25 mei 2016 (openbaar) (zip 2,9MB)

Het was een inspirerende dag waar de veiligheidsdirectie en de diverse adviseurs van het OM, het ministerie, de provincie, het waterschap en defensie uitgebreid met de bestuurders van gedachten konden wisselen over actuele thema´s.