Vogelgriep

In een aantal Europese landen (en inmiddels ook in Nederland) is bij wilde vogels vogelgriep van het type H5N8 aangetroffen. Dit is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep. Daarom heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Ook in België, Luxemburg en in delen van Duitsland is een ophokplicht ingesteld. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat pluimveebedrijven in Nederland besmet raken.

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor pluimvee en wilde (water)vogels. Denk bijvoorbeeld aan kippen, kalkoenen en eenden. Vogelgriep komt over de hele wereld voor.

Niet besmettelijk voor mensen
Infecties bij mensen zijn met de variant H5N8 nog nooit vastgesteld. Er zijn derhalve geen aanwijzingen dat mensen met het H5N8-vogelgriepvirus besmet kunnen raken, maar het kan nooit geheel worden uitgesloten.
De variant H5N8 is echter wel bewezen zeer besmettelijk en ziekmakend voor wilde vogels en pluimvee. Het virus wordt verspreid door wilde (water)vogels.

Ophok- en afschermplicht
Daarom geldt op dit moment voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht. Dit geldt voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. Daar is sinds maandag 14 november 2016 een ‘aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven’ aan toegevoegd. Dit betekent dat buitenstaanders geen stallen mogen bezoeken. Alleen voor bijvoorbeeld een dierenarts geldt een uitzondering. Ook is een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels, het jagen op watervogels en jagen waarbij watervogels verstoord worden.

Hobby-vogels, kinderboerderijen en dierentuinen
Er geldt geen ophokplicht voor hobby-vogels. Wel moeten eigenaren van hobby-vogels zoveel mogelijk voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of met vogelpoep. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

Wat moet u doen als u een dode vogel vindt?
Mensen wordt geadviseerd dode wilde vogels niet aan te raken. Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via het meldpunt dierziekten: 045-5463188. Bel voor overige vragen met het Klantcontactcentrum NVWA: 0900-0388.

Meer informatie
Rijksoverheid – maatregelen tegen vogelgriep
Rijksoverheid – vragen en antwoorden over vogelgriep
RIVM – veelgestelde vragen over vogelgriep