Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 Veiligheidsregio

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 vastgesteld. In het jaarverslag en de jaarrekening legt de Veiligheidsregio verantwoording af voor het jaar 2016. In de programmabegroting 2018 blikt de veiligheidsregio een jaar vooruit.

Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek