Waternet en Veiligheidsregio delen informatie bij incidenten met LCMS

Om snel en gemakkelijk informatie te kunnen delen bij incidenten, hebben de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Waternet afgesproken dat zij informatie voortaan delen via het landelijk informatiesysteem bij crises, LCMS. Hiermee hebben beide organisaties steeds een actueel en betrouwbaar beeld van het incident en zijn zij beter in staat om op tijd de juiste besluiten te nemen over de bestrijding daarvan.

Waternet en veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken samen aan de veiligheid van de inwoners in deze regio. Bij watergerelateerde incidenten zoals (dreigende) overstromingen of extreme neerslag of droogte, is het belangrijk dat Waternet en de veiligheidsregio hun optreden goed op elkaar afstemmen.

Informatie delen bij incidenten
LCMS staat voor Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Het is een afgeschermde website om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van het netcentrisch werken. Netcentrisch werken is een manier van werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. LCMS is bij alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in gebruik. Ook diverse GHOR-regio’s en waterschappen gebruiken LCMS om in geval van grootschalig optreden hun informatiemanagementproces te ondersteunen.

Jaap Kelderman namens Waternet en John van der Zwan namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek tekenden donderdag 30 november de uitbreiding van het convenant .

Convenant
De afspraken vloeien voort uit het convenant over de samenwerking in de crisisbeheersing dat Waternet en VRGV in 2015 hebben gesloten. De afspraken passen binnen het landelijke kader dat de veiligheidsregio’s en het veiligheidsinstituur IFV hebben gesteld voor de netcentrische samenwerking met crisispartners.