Uitkomsten onderzoek storing meldkamer brandweer

Op vrijdag 13 april 2018 is Brandweer Gooi en Vechtstreek uitgerukt voor een brand in een woning in Weesp. Ter plaatse bleek dat er een explosie had plaatsgevonden en dat er één persoon was overleden.

Tijdens de eerste alarmering trad er een storing op in het alarmeringssysteem van de meldkamer in Naarden. Daardoor werd alleen een TS-2 gealarmeerd en niet de overige eenheden van Post Weesp. Hierop werden, conform procedure, de eenheden van naburige brandweerposten uit Diemen en Driemond (Amsterdam Amstelland) gealarmeerd.

De commandant van Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en naar de storing op de meldkamer. Dit onderzoek is afgerond en voor de zomer aangeboden aan de Inspectie Veiligheid en Justitie. Uit het onderzoek blijkt het volgende:

  • De bemanning van het eerst aankomende voertuig (TS-2) heeft de inzet veilig, effectief en efficiënt kunnen uitvoeren.
  • De samenwerking met het tweede voertuig (uit Diemen/Driemond) is goed verlopen, onder meer omdat de bevelvoerder van het wteede voertuig bekend was met de variabele voertuigbezetting van Brandweer Gooi en Vechtstreek. Aanbeveling is om aanpalende regio’s hierover meer te informeren.
  • Het blijft onduidelijk waardoor de storing in het alarmeringssysteem van de meldkamer precies is ontstaan. Desondanks is het goed om dit soort storingen altijd te onderzoeken om te trachten de oorzaak te achterhalen.
  • Uit het onderzoek blijkt overigens ook, dat de centralist het incident heeft afgehandeld naar wat op dat moment in zijn vermogen lag.
  • De vrijwilligers en de postcommandant waren uiteraard niet blij met de ontstane situatie en hebben contact gezocht met de meldkamer. Hoe begrijpelijk ook, dit leverde extra druk op in de meldkamer. Aanbeveling is dan ook om de vrijwilligers en de bevelvoerders meer inzicht te geven in het werk van de centralist (bewustwording en onderling begrip stimuleren).

De Inspectie van Veiligheid & Justitie heeft het onderzoek op juistheid en betrouwbaarheid gevalideerd en haar bevindingen gepubliceerd op haar website. Als aanvullende notie geeft de Inspectie aan dat de veiligheid op één aspect beter geborgd had moet worden: de TS2-bemanning heeft namelijk tijdens het incident op enig moment niet volledig het TS2-protocol gevolgd, waar dit wel had gemoeten. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft continu aandacht voor het verbeteren van de veiligheid en de protocollen die deze veiligheid moeten waarborgen. Het spreekt vanzelf dat wij de aanbeveling van de Inspectie opvolgen en het betreffende protocol nogmaals onder de aandacht van de TS2-bemanning gaan brengen en oefenen.

De brief met bevindingen van de Inspectie van Veiligheid & Justitie treft u aan op haar website:
https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/brieven/2018/09/14/validatie-incidentenonderzoek-weesp-13-april-2018

Het onderzoeksverslag vindt u terug op onze website:
Onderzoeksrapport-weesp_3.0.pdf