Brand onderstation ProRail in Hilversum geëvalueerd

Op zaterdag 14 juli 2018 ontstond er een brand in een onderstation van ProRail in Hilversum. Tijdens de bluswerkzaamheden bleek dat de spanning niet was afgeschakeld, waardoor het brandweerpersoneel een risico op elektrocutie liep. Vanwege de (verwachte) rookontwikkeling is er opgeschaald naar zeer grote brand en GRIP 2. Omwonenden werden met NL-Alert berichten gewaarschuwd voor de rook. 
Het optreden van de crisisorganisatie is geëvalueerd.

Het doel van deze evaluatie is om te leren van dit optreden: wat ging goed en wat moet volgende keer beter?
De evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen:

• Hoe verliep de samenwerking en informatiedeling tussen de brandweer, ProRail en Liander met het oog op de veiligheid van het brandweerpersoneel?
• Hoe heeft de crisisorganisatie op hoofdlijnen gepresteerd (operationele prestaties)?
• Is NL-Alert op de juiste wijze ingezet?

De belangrijkste conclusie is dat het bijna-ongeval met het brandweerpersoneel werd veroorzaakt door technische falen van een installatie van ProRail. Hierdoor verkeerde ProRail en de brandweer in de – onjuiste – veronderstelling dat de spanning was afgeschakeld. De samenwerking en informatiedeling tussen de brandweer, ProRail en Liander verliep goed.

De operationele prestaties van de crisisorganisatie waren voldoende. De alarmering en tijdige opkomst van crisisfunctionarissen verdienen echter nadere aandacht. De afwezigheid van een calamiteitencoördinator op de meldkamer heeft de afhandeling van het incident bemoeilijkt. Zo ontbrak eenhoofdige aansturing op de meldkamer en verliep de informatie-uitwisseling tussen meldkamer en de crisisorganisatie moeizaam.

De crisisorganisatie heeft voor de eerste keer NL-Alert ingezet om de omwonenden te informeren. De inzet van NL-Alert was legitiem en op tijd. Omdat op enkele onderdelen de werkinstructie niet is gevolgd en het verzendgebied onnodig groot bleek, wordt de crisisorganisatie in 2019 opnieuw getraind in het gebruik van NL-Alert.

Het evaluatierapport vindt u hier.