GGD monitort gevolgen Corona-virus

De ontwikkelingen en mogelijke gevolgen van het Coronavirus in China worden nauwkeurig gemonitord door de GGD’en van de samenwerkende veiligheidsregio’s.

Voor zowel Flevoland als voor de Gooi en Vechtstreek geldt dat zij dagelijkse updates ontvangen over de stand van zaken.

Deze worden bijgehouden en gecommuniceerd via de websites van GGD Flevoland en GGD Gooi en Vechtstreek.