Aanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening Veiligheidsregio G&V (d.d. 28 maart 2020)

De voorzitter van onze veiligheidsregio heeft op 28 maart 2020 een Aanwijzingsbesluit voor toezichthouders vastgesteld.

Bekijk het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek – 28 maart 2020 op onze pagina ‘Documenten en publicaties’.