Coronavirus: kabinet neemt maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus extra economische maatregelen te nemen. Het doel is om banen en inkomens te beschermen.

Kijk voor het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.

De maatregelen in het kort:

  1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers met omzetverlies (minimaal 20% vanaf 1 maart) kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Het Rijk stelt deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zo snel mogelijk open. Het vervangt de regeling werktijdverkorting. Lopende aanvragen voor werktijdverkorting vallen onder de nieuwe regeling.

  1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen (waaronder zzp’ers) kunnen via een versnelde procedure drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Zij hoeven het bedrag niet terug te betalen en er geldt geen vermogens- of partnertoets. Er is ook een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk tegen een verlaagd rentepercentage.

  1. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes hoeven zij niet te betalen. De invorderingsrente op belastingschulden gaat tijdelijk naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen hebben met bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het Rijk biedt  50% garantie. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

  1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Kleine ondernemers die geraakt worden door het coronavirus krijgen zes maanden uitstel van aflossing en een renteverlaging naar 2%.

  1. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De regeling gaat zo snel mogelijk open.

  1. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Het gaat vooral om de toeristenbelasting. Ook overlegt het Rijk met de cultuursector over mogelijke steun.

  1. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via www.belastingdienst.nl/coronavirus. De overige regelingen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo snel mogelijk open.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 – 2117.