Aanwijzingsbesluit toezichthouders noodverordening COVID-19

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 9 april 2020 een aanwijzingsbesluit toezichthouders genomen voor de noodverordening COVID-19.

Het aanwijzingsbesluit maakt een zo breed mogelijke inzet mogelijk van toezichthouders voor de handhaving van de noodverordening binnen de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Bekijk het aanwijzingsbesluit toezichthouders noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek – 9 april 2020 op onze pagina ‘Documenten en publicaties’.