Maatregelen komend paasweekend

In het regionaal overleg met zeven burgemeesters van Gooi en Vechtstreek is gistermiddag een aantal besluiten genomen met het oog op het aankomende paasweekend. Uitgangspunt is dat de regio bewoners aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid. “Alleen samen winnen wij het van corona. We sluiten niets vooraf. Dat gebeurt alleen wanneer daar aanleiding toe is. De regio blijft bewoners oproepen vooral thuis te blijven en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het virus”, aldus de voorzitter van de Veiligheidsregio, Pieter Broertjes.

Pleziervaart, bruggen en sluizen

De gemeentelijke bruggen en sluizen houden de winterregeling aan tot nader order. Bij die locaties is het niet goed mogelijk om voldoende afstand te houden. De provinciale bruggen en sluizen blijven open, mede gelet op de beroepsvaartfunctie. Deze sluizen en bruggen kunnen vanwege de aanwezige ruimte wel voldoen aan de landelijke richtlijnen.

Kamperen

Met het vaststellen van het wijzigingsbesluit op 1 april 2020, werd al besloten dat de sanitaire voorzieningen gesloten moeten bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden en (jacht)havens. Ook leegplaatsen voor chemische toiletten vallen onder de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen. Dat zal nog extra onder de aandacht worden gebracht bij campingeigenaren. De burgemeesters roepen op niet te gaan kamperen, maar thuis te blijven.

Motorrijders en wielrenners

In de regio worden geen wegen preventief afgesloten voor motoren en/of wielrenners. Wel wordt er extra toezicht gehouden op bekende plekken waar veel groepen wielrenners en/of motorrijders bij elkaar komen. Motorrijders en wielrenners mogen niet met meer dan 2 personen in een groep rijden. Hier wordt op gehandhaafd. Ook bij rustplaatsen wordt op de 1,5 meter onderlinge afstand gecontroleerd. Wanneer het te druk op specifieke wegen of plekken wordt, zullen er maatregelen volgen. Motor- en wielerclubs worden gevraagd hun leden op te roepen om niet in groepsvorming de weg op te gaan ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, maar thuis te blijven.

Woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten

Er is extra aandacht van toezicht en handhaving bij bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels in de regio. Indien nodig worden er in overleg met de exploitant extra maatregelen getroffen om ongewenste situaties te beëindigen. Bij te grote drukte, waardoor bezoekers zich niet (kunnen) houden aan de landelijke richtlijnen, kan tot sluiting worden overgegaan.

​Natuurgebieden

Met de toezichthouders van de natuurgebieden vindt afstemming plaats over bezoekersaantallen. Veel parkeerplaatsen worden preventief gesloten. Bij grote drukte, waardoor bezoekers zich niet (kunnen) houden aan de landelijke richtlijnen, kan tot sluiting van het gebied worden overgegaan. Daarnaast wordt de boodschap herhaald om zoveel mogelijk thuis te blijven.