Vrijstellingsbesluit markten noodverordening COVID-19

Ondanks aangescherpte maatregelen kunnen markten in Gooi en Vechtstreek gewoon doorgaan.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft voorwaarden gesteld waaraan markten moeten voldoen om deze open te kunnen houden. Het is namelijk van groot belang dat markten open kunnen blijven voor de voedselvoorziening. Echter, markten kunnen alleen open blijven als de maatregelen vanuit de Rijksoverheid door bezoekers en ondernemers worden nageleefd. Dit houdt onder andere in dat de vereiste 1,5 meter afstand aangehouden moet worden.

Bekijk het vrijstellingsbesluit markten noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek – 1 april 2020 op onze pagina ‘Documenten en publicaties’.