Besluit sluizen en bruggen

Het RBT Gooi en Vechtstreek heeft op 29 april 2020 een besluit genomen over de sluizen en bruggen, in vervolg op het RBT besluit van 22 april 2020. Toen is besloten dat voor bruggen en sluizen tot nader order de winterregeling geldt. Het verlengen van de winterregeling leidt in de praktijk echter tot ongewenste effecten, omdat de regeling niet voor alle objecten gelijk is. Ook wijken pleziervoertuigen uit naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit kan gevaar opleveren, omdat schippers van pleziervaartuigen niet bedacht zijn op de grote waterverplaatsing door de beroepsvaart.

Het aangepaste besluit luidt tot nader bericht als volgt:
– bediening van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur, en
– geen bediening op zon- en feestdagen.

Dit sluit aan op de afspraken die provincies, gemeenten en vaarwegbeheerders gemaakt hebben over de bediening op vaarwegen in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Aanvullend
De bedientijden op de Weespertrekvaart wijken iets af van bovengenoemde afspraken. Dit hangt samen met het vaarverbod in de weekends op de grachten in Amsterdam. Op zaterdag wordt alleen voor de beroepsvaart bediend; zo wordt een toestroom van pleziervaartuigen richting de grachten voorkomen.

Door in te stemmen met het voorstel komt er een eenduidige situatie op de vaarwegen in de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Amsterdam-Amstelland en Utrecht.