Erehaag bij begrafenissen toegestaan onder voorwaarden

Op 30 april 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besloten tot een vrijstelling voor erehagen bij uitvaarten.
Afscheid nemen van naasten en geliefden is in deze tijden extra zwaar. Nabestaanden wordt met deze vrijstelling tegemoet gekomen in de behoefte om uiting te geven aan hun verdriet door een gezamenlijk gebaar te maken in de vorm van een erehaag. Tegelijkertijd wordt ook een beroep gedaan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus te voorkomen.

De geldende noodverordening staat erehagen niet toe. Bij een erehaag zou er namelijk sprake zijn van een samenkomst. Door de vrijstelling is een erehaag onder een aantal voorwaarden wel toegestaan.

Een voorwaarde is dat er heldere instructies aan deelnemers wordt gegeven over de onderlinge afstand van 1.5 meter. Met name bij  het opstellen en opheffen van de erehaag moet de 1,5 meter onderlinge afstand gegarandeerd blijven.

Bekijk het Vrijstellingsbesluit erehaag bij uitvaarten op onze pagina ‘Documenten en publicaties’.