Samenwerking van veiligheidsregio’s in crisistijd in beeld: ‘De lakmoesproef’

Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken sinds december 2019 officieel samen. Nog geen drie maanden later wordt deze samenwerking tijdens de coronacrisis meteen op de proef gesteld. De documentaire ‘De lakmoesproef – hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’ laat zien hoe hulpdiensten van twee veiligheidsregio’s optrekken in een crisis die in niets te vergelijken is met voorgaande incidenten en crises.

In december 2019 tekenden Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst. In maart 2020 was daar plotseling het coronavirus waardoor de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en dus van de hulpdiensten er snel op aan kwam. Het resultaat: snel handelen, aanpassen, veel overleg en leren van elkaar.

Hoe hebben de betrokken hulpdiensten uit de beide veiligheidsregio’s de coronacrisis tot nu toe ervaren? Veiligheidsregiovoorzitters en vertegenwoordigers van onder andere de GGD’en, Bevolkingszorg, Brandweer, Politie en de Koninklijke Landmacht vertellen hierover in de documentaire ‘De lakmoesproef – hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’.

De documentaire geeft een uniek kijkje in de keuken van de crisisorganisatie tijdens een ‘warme fase’. Zo komt ook de inzet van het leger bij een zorginstelling in Dronten ter sprake, net als de enorme druk op de intensivecareafdeling van ziekenhuis Tergooi in Hilversum en op de Regionale Ambulancevoorziening.

Meer over de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio’s en de daarin samenwerkende kolommen is te vinden op de samenwerkingswebsite.