Intrekking vrijstellingsbesluit warenmarkten

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 9 juni het vrijstellingsbesluit ingetrokken voor de warenmarkten in onze regio.

Het besluit is genomen, omdat er sinds 1 juni geen verbod meer geldt op samenkomsten in de publieke ruimte (mits mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden). Hierdoor is het vrijstellingsbesluit voor de warenmarkten niet meer nodig. Het vrijstellingsbesluit werd genomen op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020.

Bekijk de volledige tekst van de intrekking van het vrijstellingsbesluit op de pagina Documenten en publicaties.