Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek – 15 juni 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op zondag 14 juni 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Versoepelingen vanaf 15 juni

De nieuwe noodverordening geldt vanaf maandag 15 juni. De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde als de versie van 1 juni. De wijzigingen zijn:

  • Gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen (bijvoorbeeld op campings) mogen open.
  • Er is een versoepeling van de bezoekregeling bij verpleeg- en verzorgingshuizen.
  • Het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs mogen weer examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten uitvoeren in de onderwijsinstelling, voor zover dit online niet afdoende kan.
  • In de toelichting op artikel 2.2 staat nader uitgelegd welke regels voor afstand houden er gelden bij contactberoepen. De beroepsbeoefenaars hoeven geen afstand te houden tot hun cliënten of patiënten. De beroepsbeoefenaars houden onderling wel ten minste 1,5 meter afstand.

Basisregels blijven nodig

De versoepelingen van de coronamaatregelen zorgen voor meer ruimte. Om die ruimte te kunnen behouden en een tweede besmettingsgolf te voorkomen, is het nodig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Was vaak uw handen. Werk zo veel mogelijk thuis. En bent u verkouden of heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen.

Bekijk de nieuwe noodverordening op de pagina ‘Documenten  en publicaties‘ op deze website. Heeft u vragen over wat de nieuwe noodverordening voor u betekent? Neem dan contact op met uw gemeente.