Aanwijzingsbesluit De Groene Punt

De Groene Punt is op 7 juli 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aangewezen als verboden gebied. Meer informatie.