Ontwerpbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld

 

De algemeen besturen van de Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hebben in hun vergadering van 1 juli het ontwerpbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld. Dit plan schetst het voorgenomen beleid voor de komende vier jaar. 

Kijk voor meer informatie over het Ontwerpbeleidsplan 2021-2024 op de website van de Samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland