Noodverordening 27 september 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 27 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Op vrijdag 25 september 2020 heeft het kabinet, in nauwe samenwerking met 8 veiligheidsregio’s (Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-Holland Zuid en Zaanstreek-Waterland ), specifieke maatregelen afgekondigd om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. De reden hiervoor is dat het aantal besmettingen in deze veiligheidsregio’s toeneemt.

Het Rijk heeft maatregelen aangekondigd, die vanaf zondag 27 september 18.00 uur gelden:

  • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
  • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bestuurlijk besloten extra activiteiten te gaan oppakken met betrekking tot doelgroepencommunicatie, intensivering van de handhaving, beschermen van kwetsbare groepen en algemene communicatie. Verdere regionale en lokale uitvoering hiervan wordt opgepakt.

Download de Noodverordening Gooi en Vechtstreek van 27 september 2020.

Download de factsheet met alle aanvullende maatregelen in regio Gooi en Vechtstreek.

factsheet aanvullende maatregelen regio Gooi en Vechtstreek