Leren van crisisorganisatie COVID-19

In opdracht van de voorzitters van Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de crisisorganisatie COVID-19. Beide regio’s worden ondersteund door één gezamenlijk Regionaal Operationeel Team. Het doel van de evaluatie is om te leren, door te zien wat goed gaat en wat beter kan in de crisisorganisatie. Daar waar mogelijk worden de genoemde aanbevelingen en aandachtspunten direct meegenomen in het verdere vervolg van de crisisbestrijding.

Het rapport betreft een tussentijdse leerevaluatie van een crisisorganisatie in coronatijd, van het moment van opschaling op 12 maart tot 5 augustus 2020, en is nadrukkelijk geen eindevaluatie. De analyse is gebaseerd op 70 interviews met sleutelfunctionarissen en twee enquêtes onder een brede groep betrokkenen bij de crisisorganisatie en gemeenteraadsleden.