Negen locaties en één evenement krijgen ontheffing op noodverordening

Negen locaties in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek krijgen een ontheffing op de noodverordening. Deze locaties mogen per programma meer dan 30 bezoekers ontvangen. Ze moeten uiteraard wel voldoen aan alle bestaande RIVM-richtlijnen. Dat heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vandaag besloten.

De Rijksoverheid heeft op 28 september een pakket maatregelen opgesteld om het hoge aantal besmettingen en de sterke groei van het aantal ziekenhuisopnames te doen stoppen. Het Rijk staat een uitzondering toe op het bezoekersaantal bij gebouwen die van groot (maatschappelijk) belang zijn voor de regio. De regel geldt in elk geval tot 20 oktober.

Om welke locaties en welk evenement gaat het?

 • Museum Singer (Laren)
 • Het Spant (Bussum)
 • Grote Kerk (Naarden)
 • De Vorstin (Hilversum)
 • Gooiland (Hilversum)
 • Muziekcentrum van de Omroep (Hilversum)
 • Studio 21 (Hilversum)
 • Studio 22 en 24 op het Mediapark (Hilversum)
 • Drive-in-movie tijdens de Dutch Media Week

Waarom?

Deze locaties zijn ontheven van een maximaal aantal van 30 personen binnen of 40 personen buiten, omdat ze voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

 • ​Ze zijn van groot nationaal of regionaal (maatschappelijk) belang .
 • De locaties hebben een capaciteit van minimaal 200 bezoekers (zonder 1,5 meter-beperking).
 • De locaties hebben een zo breed mogelijk aanbod voor een zo breed mogelijke groep inwoners uit de regio.
 • Het gaat om organisaties met een vitale functie in de regionale culturele infrastructuur die een bovenlokaal publieksbereik hebben, een eigen plek (accommodatie) hebben en gedurende een groot deel van het jaar activiteiten aanbieden.

De overige locaties en organisaties in de regio moeten zich houden aan de algemene rijksmaatregel dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers binnen (exclusief personeel) of 40 personen buiten.

RIVM-richtlijnen

De genoemde organisaties die een ontheffing krijgen, houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Kaartverkoop gaat uitsluitend online en reserveren, plaatsen toewijzen en registratie zijn verplicht. Ook komen bezoekers gespreid binnen. De voorzitter van de Veiligheidsregio roept bewoners en bezoekers aan deze locaties op om de basismaatregelen in acht te nemen en aanwijzingen van het personeel op te volgen.

20 oktober nieuwe beslissingen

De ontheffingen worden tijdelijk verleend en zijn in eerste instantie van kracht tot 20 oktober 2020. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de besmettingen kijkt het bestuur van de Veiligheidsregio daarna of meer instellingen (of disciplines) in aanmerking kunnen komen, of dat de aantallen omlaag moeten. Het Rijk bekijkt dan ook of het landelijk pakket maatregelen wordt verlengd of juist wordt versoepeld.