Intrekkingsbesluit noodverordening 18 november 2020

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vervangt noodverordening

Vanaf maart 2020 hebben alle veiligheidsregio’s in Nederland in opdracht van de minister van VWS de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus vastgelegd in noodverordeningen. Het kabinet vervangt de noodverordeningen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en ministeriële regelingen.

Deze tijdelijke wet en de ministeriële regelingen gaan in op dinsdag 1 december 2020. Indien nodig kan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) steeds met 3 maanden worden verlengd.

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft de noodverordening van 18 november 2020 ingetrokken met een intrekkingsbesluit. Het volledige besluit vindt u bij documenten en publicaties.

Doelstelling Tijdelijke wet maatregelen

Doelstelling van de Twm is het creëren van een stevigere democratische legitimatie voor de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van de epidemie. Uitgangspunt van de Twm zijn de reguliere bestuurlijke verhoudingen zoals die buiten crisissituaties gelden. Dit betekent bevoegdheden die tijdelijk bij de voorzitter veiligheidsregio lagen, weer teruggaan naar de burgemeester.

Regelingen als aanvulling op de wet

Tegelijk met de Twm treden twee ministeriële regelingen in werking, waarin de inhoudelijke maatregelen worden vastgelegd namelijk:

Op het moment dat het maatregelenpakket wijzigt, wordt een nieuwe ministeriële regeling afgekondigd. De Tweede Kamer moet hier binnen een week na bekendmaking mee instemmen.

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vindt u hier.

Op rijksoverheid.nl vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19.