Landelijk Coronadashboard

Het landelijke coronadashboard van de Rijksoverheid biedt per veiligheidsregio actuele, regionale informatie over de ontwikkeling van het coronavirus en de geldende maatregelen die van kracht zijn.

Inschaling risiconiveau
Het risiconiveau wordt per veiligheidsregio vastgesteld op basis van twee indicatoren: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnamen. Per regio kunt u deze twee cijfers achter het risiconiveau bekijken; ze worden dagelijks bijgewerkt. Iedere twee weken wordt het risiconiveau per veiligheidsregio op basis deze criteria opnieuw vastgesteld en op het dashboard gepubliceerd. Meer informatie over deze systematiek is te lezen op het dashboard.

Actuele cijfers
Het coronadashboard publiceert dagelijks rond half vier actuele cijfers. Het dashboard wordt daarnaast geregeld uitgebreid met nieuwe indicatoren.

Klik op onderstaande link om het coronadashboard te bekijken