Eenendertig medewerkers Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek leggen ambtseed via livestream af

Op donderdagavond 11 maart hebben maar liefst eenendertig medewerkers van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hun ambtseed of belofte afgelegd. Het bijzondere aan de ceremonie was dat deze online plaatsvond. De gebruikelijke fysieke bijeenkomst kon niet plaatsvinden vanwege de geldende coronamaatregelen. Familie, vrienden en collega’s volgden de digitale bijeenkomst via een livestream.

De ceremonie werd uitgezonden vanuit de brandweerkazerne in Hilversum. De ambtseed werd op afstand afgenomen door de voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Hilversum dhr. Pieter Broertjes, die zijn bijdrage vooraf had opgenomen. Hij werd daarin bijgestaan door brandweercommandant John van der Zwan, die in de live-uitzending aanwezig was. Naast het afleggen van de eed of belofte ontvingen de nieuwe collega’s de brandweerpenning. Deze werdhen vooraf toegestuurd in een verzegelde envelop, die tijdens de ceremonie open mocht. De munt staat voor de integriteit van de organisatie en is het symbool van de wereldwijde – en in het bijzonder de Nederlandse – waarden van de brandweer: Behulpzaam, Deskundig en Daadkrachtig.

John van der Zwan: “Iedere ambtenaar moet de ambtseed afleggen. Hoewel het mijn voorkeur heeft om dit in een fysieke ceremonie te doen, ben ik er trots op dat we een volwaardig alternatief hebben gevonden voor deze avond. We konden elkaar weliswaar de hand niet schudden na afloop, maar deze digitale editie heeft het mogelijk gemaakt om onze nieuwe collega’s officieel welkom te heten in onze veiligheidsregio.”

De eenendertig medewerkers zijn in de afgelopen anderhalf jaar in dienst getreden bij de veiligheidsregio. Naast een nieuwe medewerker van Bevolkingszorg legden dertien nieuwe brandweervrijwilligers en zeventien beroepsmedewerkers van Brandweer Gooi en Vechtstreek de ambtseed of belofte af.

Burgemeester Pieter Broertjes benadrukt het belang van de ambtseed: “We hebben vanavond stilgestaan bij de bijzondere positie die een brandweerman of -vrouw inneemt in de samenleving. Bij brand of andere incidenten zijn mensen afhankelijk van de snelle hulp, betrokkenheid en deskundigheid van de brandweer. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee, waarvan je je bewust moet zijn en waar je integer mee moet omgaan. Dat hebben we vandaag onderstreept. Dat we dat op deze digitale manier hebben gedaan, past mooi bij de mediastad Hilversum.”

Beëdiging via livestream