Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek zetten CO2-reductie op de agenda met de CO2-prestatieladder

Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben zich vol overgave gestort op het reduceren van CO2. De plaatsvervangend directeur bedrijfsvoering, Onno Hensen vertelt over de intrinsieke motivatie om voorop te lopen in duurzaamheid, de zoektocht naar praktische oplossingen en hoe ze de CO2-Prestatieladder als concreet instrument hebben omarmd om CO2-reductiedoelen te verwezenlijken.

Waarom zijn jullie aan de slag gegaan met de CO2-Prestatieladder?

Onno Hensen:  ‘Het onderwerp ‘CO2-reductie’ stond al geruime tijd hoog op de agenda van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtsteek. Toch worstelde onze organisatie met de vraag hoe we dit in ons beleid konden verankeren. Hoewel de Sustainable Development Goals (SDG’s) snel ter sprake kwamen, was het duidelijk dat niet alle 17 doelen en subdoelen direct relevant waren voor onze situatie. Ik stelde al snel voor om onze focus te richten op duurzaamheid, aangezien wij als veiligheidsregio een voortrekkersrol kunnen vervullen. Hieruit ontstond de behoefte aan praktische instrumenten om CO2-reductie daadwerkelijk te integreren in onze werkwijze. We wilden een praktisch duurzaamheidsinstrument dat ons in staat stelt om daadwerkelijk CO2 te reduceren. Ook wilden we voorkomen dat onze duurzame ambities niet verder zouden komen dan losse ideeën tijdens informele gesprekken. We wilden aan de slag met een geaccrediteerd systeem dat door een certificerende instantie wordt gecontroleerd. Zo kwamen we uit bij de CO2-Prestatieladder. Deze ladder biedt concrete inzichten die bruikbaar zijn om CO2-reductiedoelen te behalen. Het helpt ons sturen op CO2-reductie in onze bedrijfsvoering, projecten en in de keten. Daarnaast dwingt de ladder ons om voortdurend ambitie te tonen in onze CO2-reductie-inspanningen.’

De veiligheidsregio is gestart met een klein projectteam, bestaande uit collega’s van verschillende afdelingen zoals materiaal en logistiek, facilitair en financiën. Onno: ‘Na het opstellen van een ‘nulmeting’ hebben we geprobeerd de hele organisatie te betrekken. We vroegen onze medewerkers om mee te denken over maatregelen voor CO2-reductie. Er was duidelijk motivatie om duurzame keuzes te maken, vooral met betrekking tot zakelijk vervoer. Zo hebben we bijvoorbeeld plannen gemaakt om volledig over te stappen op hybride en elektrisch personenvervoer.’

‘Wat mij vooral opviel, was het enthousiasme voor nieuwe duurzame maatregelen. Ons projectteam ontving veel suggesties uit alle hoeken van de organisatie. We proberen dit te stimuleren door te laten zien waar we mee bezig zijn en hebben zelfs een mailadres waar collega’s hun ideeën naartoe kunnen sturen. Dit maakt de drempel om betrokken te zijn laag. Alle genomen maatregelen communiceren we via ons intranet en onze website.’

Welke maatregelen hebben jullie tot nu toe genomen?

Onno: ‘Veiligheidsregio IJsselland was ons al voorgegaan in het certificeringstraject en had onderzoek gedaan naar hun grootste emissiebronnen. Ook wij hebben voornamelijk te maken met kantoorpanden, auto’s en brandweerauto’s. We zijn begonnen met de meest voor de hand liggende maatregelen waar we snel resultaten konden boeken. Dieseluitstoot bleek onze grootste emissiebron te zijn, voornamelijk veroorzaakt door brandweervoertuigen. Het leek logisch om over te stappen op hernieuwbare diesel, zoals HVO 100, gewonnen uit frituurvet. Natuurlijk kwamen er vragen op, zoals wat er gebeurt als voertuigen lang stilstaan? Hierbij hebben we kunnen leren van het onderzoek dat Veiligheidsregio IJsselland al had uitgevoerd. Het overstappen op HVO 100 leidde tot een CO2-reductie van maar liefst 90% ten opzichte van onze huidige dieselemissies. Voor brandweerwagens is er helaas nog geen bedrijfszeker elektrisch alternatief, mede vanwege hun beperkte actieradius. Wat betreft ons kantoorgebruik hebben we afgesproken dat alle nieuwe pool auto’s die worden aangeschaft volledig elektrisch zijn.’

Daar blijft het niet bij. ‘We zijn momenteel ook actief bezig met het gasloos maken van onze kazernes. In Hilversum, waar onze grootste kazerne gevestigd is, hebben we recentelijk een aanbesteding uitgeschreven om het dak van de kazerne te voorzien van 270 zonnepanelen. Dit stelt ons in staat om ongeveer een derde van ons elektriciteitsverbruik op te wekken via zonne-energie. Zelfs ons redgereedschap, zoals de apparatuur voor het knippen en spreiden van auto’s, is volledig elektrisch, evenals onze kettingzagen. Hoewel dit niet de grootste bron van emissies voor ons is, dragen alle inspanningen bij om onze ambities te verwezenlijken. Daarnaast scheelt het een hoop geluid.’

Wat zou je andere organisaties willen adviseren die de CO2-Prestatieladder willen implementeren?

‘In eerste instantie was er bij ons enige terughoudendheid, omdat het als een norm en verplichting voelde. De reactie van onze collega’s was ook: ‘Oh nee, hier komt vast veel administratie bij kijken.’ Gelukkig viel dit mee, mede omdat onze financiële administratie op orde is hadden we 90% van de benodigde gegevens snel beschikbaar. Organisaties die met de CO2-Prestatieladder beginnen, zouden niet moeten schrikken van de administratieve inspanning; dit valt echt mee. Maar het vereist wel actieve inzet om daadwerkelijk aan CO2-reductie te werken. De ladder schrijft niet voor welke maatregelen je moet nemen; je hebt als organisatie veel vrijheid. Ook het tempo van het certificeringsproces bepaal je zelf. Mijn advies is om er gewoon mee aan de slag te gaan!’

 

 

NL-Alert testbericht – 5 juni

Op de eerste maandag van juni en december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit. Maandag 5 juni 2023 wordt het volgende testbericht uitgezonden. 

Hoe weet ik dat het om een testbericht gaat en niet om een noodsituatie?
In het bericht staat dat het om een testbericht gaat. Het testbericht heeft de volgende tekst:

“NL-Alert 05-06-2023 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english

Waarom heb ik meerdere testberichten ontvangen?
Het vaker ontvangen van een NL-Alert testbericht kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer je de melding van het NL-Alert testbericht niet goed wegdrukt, kan het NL-Alert zich opnieuw tonen totdat het ‘gelezen’ wordt. Ook kan op een Android-telefoon een herhaalfunctie zijn ingesteld voor dit soort berichtgeving. Hierdoor wordt het NL-Alert opnieuw getoond.

Het kan ook zijn dat je een telefoon hebt met dubbele simkaart. Of een oudere mobiele telefoon die het NL-Alert kan ontvangen op twee kanalen. Een NL-Alert wordt uitgezonden via twee verschillende kanalen: één kanaal voor oudere mobiele telefoons en één voor nieuwere telefoons. Sommige oudere mobiele telefoons ontvangen beide kanalen. Daardoor ontvangen die telefoons het NL-Alert dubbel.

Ik heb geen NL-Alert testbericht ontvangen. Hoe kan dat?
NL-Alert werkt anders dan een email of SMS die je altijd ontvangt, ook als je telefoon uit staat. Om een NL-Alert te ontvangen moet je telefoon aan staan en verbonden zijn met een Nederlands mobiel netwerk. Als je een NL-Alert mist, wordt het later niet opnieuw op je telefoon getoond.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je geen NL-Alert testbericht hebt ontvangen:

  • Je gebruikte de vliegtuigmodus op je telefoon of je toestel stond uit.
  • Je had tijdelijk geen bereik.
  • Je was vlakbij de grens en je telefoon was verbonden met een Duitse of Belgische provider.
  • Je hebt een oudere (2G of 3G) telefoon die je zelf moet instellen.
  • Je telefoon is vanuit het buitenland ingevoerd. Dan is je telefoon voorzien van software die niet altijd goed werkt voor de Europese markt.

Bekijk deze video voor meer uitleg.

Ik ontving het testbericht later dan 12.00 uur. Hoe kan dat?
Over het algemeen wordt een NL-Alert een uur uitgezonden. Het kan zijn dat je telefoon het NL-Alert testbericht niet op de bekend gemaakte tijd ontvangt. Maar pas later in dat uur. Dit heeft verschillende redenen.

  • Je gebruikte vliegtuigmodus op je telefoon of je toestel stond uit op het bekend gemaakte tijdstip.
  • Je had tijdelijk geen bereik op het bekend gemaakte tijdstip.
  • Je was in een grensregio en je telefoon was tijdelijk verbonden met een Duitse of Belgische zendmast.

Meer weten? Bekijk dan ook eens deze video.

Ik heb mijn mobiele telefoon niet ingesteld voor NL-Alert, maar wel een testbericht ontvangen. Hoe kan dat?
NL-Alert is standaard ingesteld op je mobiele telefoon. Daarvoor hoef je niets te doen.

Mijn mobiele telefoon geeft andere waarschuwingssignalen/geluiden bij het testbericht dan bij gewone berichten. Hoe kan dat?
NL-Alert is een alarmmiddel. Wanneer je een NL-Alert op je mobiele telefoon ontvangt, hoor je een doordringend alarmgeluid. Daarmee wordt meteen duidelijk dat er meer aan de hand is dan via een SMS, WhatsApp of emailbericht. Ontvang je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, volg de instructies en informeer anderen. Let op: het NL-Alert testbericht kan luid klinken als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.

Wil je zeker weten dat het om een NL-Alert gaat? Bekijk dan deze video.

Waarom is het testbericht nu ook in het Engels?
In Nederland zijn er altijd mensen uit andere landen op bezoek, bijvoorbeeld voor vakantie, studie en werk. Omdat zij gebruik maken van het Nederlandse telefoonnetwerk, kunnen zij het NL-Alert testbericht ontvangen. Er is een Engelse regel toegevoegd. Zo is meteen duidelijk dat het om een testbericht gaat. En weten zij dat ze niets hoeven te doen.

Ik wil geen testbericht ontvangen. Hoe kan ik mij afmelden voor testberichten van NL-Alert?
Als je geen testberichten wilt ontvangen, kun je dit uitzetten op jouw mobiele telefoon. Let op: als je dat doet, ontvang je ook geen NL-Alert in geval van een noodsituatie bij jou in de buurt. Op de pagina ‘je mobiele telefoon‘ kun je lezen hoe je NL-Alert op jouw mobiele telefoon kunt uitschakelen.

 

Veiligheidsregio’s zetten in op duurzaam werken

De veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland werken al lange tijd intensief samen. Dat doen zij nu ook op het gebied van duurzaamheid. Het gezamenlijke management is zich ervan bewust dat werkzaamheden, bijvoorbeeld van de brandweer, altijd energie zullen vergen voor het verwarmen van kazernes en het laten rijden van voertuigen. Maar dat kan op verschillende manieren.

“Het gaat erom dat we ons niet alleen richten op de primaire taak/functie van de organisatie, maar hierbij ook verantwoordelijkheid nemen voor behoud van een goede kwaliteit van leven voor de mens en het milieu, nu en voor toekomstige generaties.” En het blijft niet alleen bij mooie voornemens. De veiligheidsregio’s hebben concrete doelen geformuleerd en de eerste besluiten over maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen (en daarmee bij te dragen aan de vermindering van de opwarming van de aarde) zijn al genomen. Daarvoor wordt de zogenaamde CO2-prestatieladder gebruikt.

Deze methode zorgt ervoor dat je permanent bezig blijft met het verduurzamen van je organisatie. En wanneer je kunt aantonen dat de maatregelen die je neemt ook daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten, dan krijg je daarvoor een certificaat. Zo’n 1300 instellingen en bedrijven hebben inmiddels zo’n certificaat.

Veiligheidsregio IJsselland ging ons daarin voor en droeg onlangs het stokje over aan de regionale brandweercommandant John van der Zwan (links op de foto). John: “Wij zijn van de risicoreductie, en daar hoort duurzaamheid bij”.

Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland leggen de lat hoog. Waar de landelijke doelstelling is gericht op het beperken van de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent ten opzichte van het jaar 1990, gaan de veiligheidsregio’s voor hetzelfde percentage, maar dan ten opzichte van 2022! Dus geen stap, maar een sprong. 

 

Maatregelen – Onno Hensen is vanuit het managementteam aangewezen als opdrachtgever voor de CO2-prestatieladder.
“Onze doelstelling is inderdaad erg ambitieus. Maar we zijn er ook van overtuigd dat we die kunnen halen. Op de eerste plaats door voor 2030 alle kazernes die we als veiligheidsregio’s in eigendom hebben gasloos te maken. En als tweede maatregel hebben we besloten om vanaf het moment dat de voertuigen het allemaal aan kunnen, over te schakelen van fossiele brandstof op hernieuwbare diesel, ook wel HVO100-diesel genoemd.” Het gaat dan om brandstof die voornamelijk wordt gewonnen uit gebruikt frituurvet. Dat levert een CO2-winst op van maar liefst 90 procent ten opzichte van de huidige uitstoot van de diesel voertuigen.

Maar die brandweerkazernes die zijn toch niet allemaal eigendom van de veiligheidsregio’s? Onno: “Dat klopt helemaal. Daarom willen we ook met de gemeenten in ons werkgebied in gesprek gaan om ook maatregelen te nemen voor de kazernes die zij in bezit hebben. Velen zijn overigens zelf ook al bezig.”

En bij deze grote maatregelen blijft het niet. Ook wordt aan medewerkers gevraagd om zuinig om te springen met energie. In de loop van dit jaar start er een campagne om hier aandacht voor te vragen. Verwarm geen ruimtes waar je niet hoeft te zijn. Sluit je computer af na gebruik. En doe het licht uit wanneer je een ruimte verlaat. Allemaal voorbeelden van kleine stapjes, maar met enkele honderden beroepskrachten en vrijwilligers draagt het toch bij aan de beperking van de CO2-uitstoot. Hans Berends is projectleider duurzaamheid bij de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland. “Over het draagvalk onder de medewerkers hoeven we ons geen grote zorgen te maken. Je merkt dat het onderwerp duurzaamheid echt leeft in de organisatie en dat veel mensen ook privé hiermee bezig zijn. Met de campagne over duurzaam gedrag willen we vooral laten zien hoe je in het dagelijkse werk nog klimaatwinst kunt boeken”.

Ben je benieuwd hoe wij verdere stappen zetten in de verduurzaming en de CO2-prestatieladder? Bekijk dan onze website ‘Samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland’

‘Je wordt sterker als je samenwerkt’

Gerhard van den Top volgde half februari Pieter Broertjes op als burgemeester van Hilversum én als voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Hoe heeft burgemeester Van den Top zijn eerste maanden in Hilversum en in de veiligheidsregio beleefd?

U startte op 16 februari als burgemeester van Hilversum. Kunt u iets vertellen over uw eerste indrukken?
‘Mijn eerste maanden als burgemeester waren heel dynamisch. Bij mijn aantreden hadden we de grote storm in de stad. Een week daarna begon de oorlog in Oekraïne, met de daaruit voortvloeiende opgave om vluchtelingen onderdak te bieden in onze regio. Verder hadden we al snel de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende collegevorming. Al met al een tijd van veel verandering en tegelijkertijd een tijd waarin ik naast de gemeente Hilversum ontzettend veel mensen en organisaties heb leren kennen en waar ik positief op terugkijk.’

U kent de stad en de regio al goed. Een voordeel?
De afgelopen jaren was ik als dijkgraaf namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht al vaste gast bij de vergaderingen van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In die rol werkte ik intensief samen met de burgemeesters in de regio. Dat vergemakkelijkte mijn entree als burgemeester. De persoonlijke verhoudingen waren al goed. Die hebben we voortgezet en geïntensiveerd, want bijvoorbeeld de opvang van de vluchtelingen vraagt veel regionale afstemming.’ 

Wat trekt u aan in dit gebied?
‘Hilversum is een prachtige stad en biedt een aantrekkelijke combinatie van historisch erfgoed, economische dynamiek en mooie natuur. Sociaal gezien is de stad divers. De verschillen in sociale achtergrond zijn groot. Verder kent onze stad veel nationaliteiten en is er een mooie mix van oud en jong. Ik vind Hilversum heel interessant om in te wonen en te werken.’

Als Mediastad heeft Hilversum een bijzondere status!
‘Zeker. Hilversum is het centrum van de nationale nieuwsvoorziening. Als er ergens op de wereld iets gebeurt dan gaat de televisie aan en komt de nationale berichtgeving uit Hilversum. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee: met het oog op openbare orde en veiligheid hebben we een taak om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk kan doen. Maar Hilversum heeft economisch gezien en op het gebied van werkgelegenheid meer te bieden. Zo staat het Europees hoofdkantoor van Nike in onze gemeente, krijgen we een nieuw ziekenhuis dat volgend jaar open gaat en heeft de stad een breed aanbod op het gebied van cultuur, recreatie en horeca.’

Hoe heeft u uw start als voorzitter van VR Gooi en Vechtstreek ervaren, met de opvang van de vluchtelingen meteen als urgent dossier?
‘We hebben als stad en als veiligheidsregio onze handen vol aan de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Als burgemeesters in Gooi en Vechtstreek werken we intensief samen en hebben we veel contact over hoe we die vluchtelingenstroom kunnen opvangen en kunnen verdelen over onze gemeenten. We zien elkaar wekelijks. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe het in de coronaperiode ging.’

De Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland werken intensief samen. Waar ziet u de meerwaarde van de samenwerking?
‘Ik denk dat de meerwaarde vooral zit in het vinden van de synergie tussen diensten. Je wordt sterker als je samenwerkt, als je kunt leren van elkaar en als je middelen met elkaar kunt delen. Zeker in relatief kleine regio’s als de onze. Dus op het gebied van kwaliteit kunnen we elkaar versterken en door zaken samen op te pakken kunnen we meerkosten beperken en kwetsbaarheid verminderen.’

Hoe ziet u de rol van de veiligheidsregio?
‘Veiligheidsregio’s worden belangrijker en hun rol verandert. De veiligheidsregio gaat steeds meer regie voeren op gedachte en ongedachte crises, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Cyberdreiging is een actueel thema. We hebben te maken met nieuwe typen crisis en nieuwe risico’s waarop we ons met scenario’s moeten preparen. Door hierin samen te werken kunnen we tijdens een eventuele crisis effectiever optreden.’

Helpt de samenwerking ook bij de opvang van de vluchtelingen in onze regio’s?
‘Absoluut. In de coördinatie van de opvangplekken en de ondersteuning aan bestuur en gemeenten wordt in verschillende staven samengewerkt in onze regio’s. Deze staven werken voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De veiligheidsregio’s hebben in de opvang van de vluchtelingen geen uitvoerende taak. Dit doen de gemeenten zelf. Daarnaast werk ik op dit onderwerp nauw samen met Ank Bijleveld, waarnemend burgemeester van Almere en voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland. We trekken hierin samen op. Bestuurlijk en ambtelijk. Het sparren over onderwerpen en het ons voorbereiden op onze inbreng tijdens bijeenkomsten van het Veiligheidsberaad. Ik ben daar blij mee.’

Hoe ziet u de toekomst van de samenwerking tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland?
‘De afgelopen jaren hebben we een goede vorm gevonden om als veiligheidsregio’s samen te werken. Een vorm met bestuurlijke betrokkenheid en vertrouwen vanuit beide regio’s. Ik heb het gevoel dat deze vorm goed blijft werken de komende periode. Wat mij betreft is er geen aanleiding hier op korte termijn iets in te veranderen.’

Welke belangrijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid ziet u nog meer in onze regio?
‘Ik zie drie belangrijke ontwikkelingen. Allereerst de thematiek van de digitalisering en de kwetsbaarheid die we daardoor hebben op het gebied van de vitale diensten. Een onderwerp waar we ons verder in moeten verdiepen om goede keuzes te maken. Landelijk en regionaal wordt er hard aan gewerkt om onze veiligheid en weerbaarheid in de digitale wereld op niveau te brengen. Verder hebben we net een onverwachte crisis als een pandemie meegemaakt. We hebben gezien hoe ontwrichtend een pandemie kan zijn. Ik denk dat het goed is om de komende tijd na te denken over mogelijke andere crisistypen waar je niet meteen aan denkt, maar die zich wel kunnen manifesteren. En wat als er zich een nieuwe coronavariant voordoet? Zijn we daar als Veiligheidsberaad en veiligheidsregio’s op voorbereid? Tenslotte moeten we nadenken over de gevolgen van klimaatverandering. Aan de ene kant hebben we te maken met extremer weer en aan de andere kant hebben we te maken met de zeespiegelstijging en het daaruit volgende overstromingsgevaar. Dit vraagt een uitgebreide verkenning naar wat er de komende jaren nodig is om in de toekomst de goede dingen te kunnen doen.’ 

Platform RefugeeHelp

Door de aanval van Rusland op Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Veel Oekraïners hebben hulp nodig. Verschillende organisaties zowel lokaal als landelijk zetten zich hiervoor in. U kunt als particulier op verschillende manieren helpen.

 
Het platform www.RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die hen wil helpen. Het biedt informatie over alle relevante zaken en behoeften (onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, etc.) en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en particulieren.

Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan, kunnen binnenkort kinderopvangtoeslag aanvragen. Om dit mogelijk te maken, bereidt het kabinet een wetswijziging voor. Ook gaat het kabinet mogelijk maken dat Oekraïense ontheemden huurtoeslag kunnen krijgen. Dat heeft staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) op 15 juni aan de Tweede Kamer gemeld.

Sinds 1 april mogen Oekraïense ontheemden in de Europese Unie en dus ook in Nederland betaald werk doen. Kinderopvang is een belangrijk hulpmiddel voor ouders om te kunnen werken.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen nu nog geen aanspraak maken op huurtoeslag. Ook dat wil het kabinet mogelijk maken. Voor beide toeslagen geldt dat de aanvragers wel moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden. Bijvoorbeeld dat ze werken of een opleiding volgen (kinderopvangtoeslag) of een woning huren (huurtoeslag).

Wetswijziging

Voor de genoemde aanpassingen is een wetswijziging nodig. Daar wordt momenteel aan gewerkt. De nieuwe wet zal vervolgens aan het parlement worden voorgelegd. Vooruitlopend op de wetswijziging zullen de toeslagen al uitgekeerd worden. Dit gaat in vanaf 20 juli 2022.

Regeling omwisseling Oekraïnse bankbiljetten

Vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland kunnen vanaf 15 juni 2022 Oekraïense hryvnia omwisselen in euro’s. Het kabinet heeft hiervoor een regeling ingesteld die vanaf 15 juni in werking is getreden. Het gaat om een eenmalige mogelijkheid voor maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer € 310,-) per persoon. Bij de omwisseling worden geen transactiekosten in rekening gebracht.

 Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit kunnen daarvoor terecht bij vestigingen van GWK Travelex. Deze regeling geldt in eerste instantie voor drie maanden en loopt tot 15 september 2022. Het gaat alleen om bankbiljetten van UAH 100 of hoger. Hryvnia-munten worden niet geaccepteerd. Meer informatie is te vinden op www.refugeehelp.nl/cash.

Veiligheidsregio bedankt zorgmedewerkers voor inzet

De burgemeesters van Wijdemeren en Blaricum bezorgden vanochtend bij Tergooi Blaricum een kleine attentie voor het zorgpersoneel. Namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bedankten de burgemeesters de zorgmedewerkers voor hun inzet en energie tijdens de coronapandemie.

De druk op de zorg door het coronavirus is gelukkig afgenomen. Toch wil de regio met dit bedankje, in de vorm van een energiebar, haar waardering uitspreken voor alle inzet. Na de hectische coronatijd staan er momenteel nog steeds veel medewerkers aan de lat om de uitgestelde zorg in te halen. Naast ziekenhuismedewerkers ontvangen ook zorgmedewerkers van de GGD deze attentie.

RefugeeHelp.nl: een platform voor en door vluchtelingen.

Het nieuwe platform www.RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die hen wil helpen. Het biedt informatie over alle relevante zaken en behoeften (onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, etc.) en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en particulieren. 

De website is beschikbaar in Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

 

Hulp aan Oekraïners: wat kunt u doen?

Door de aanval van Rusland op Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Veel Oekraïners hebben hulp nodig. Verschillende organisaties zowel lokaal als landelijk zetten zich hiervoor in. U kunt als particulier op verschillende manieren helpen.

Inzamelen spullen door Stichting Kinderen in Nood
Stichting Kinderen in Nood zamelt op grote schaal hulpgoederen in en zorgt voor transporten nabij het oorlogsgebied.
Inzamelen hulpgoederen door Kinderen in Nood
Over geld doneren aan Kinderen in Nood

VluchtelingenWerk Nederland
Op de site van VluchtelingenWerk Nederland staat veel informatie over hoe u kunt helpen:
Steunbetuiging aan Oekraïense vluchtelingen
Uw huis aanbieden voor de opvang van vluchtelingen
Vrijwilliger worden
Spullen doneren
Werk aanbieden aan vluchtelingen
Eigen initiatief aanmelden

UNHCR
De internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden.
Over geld doneren aan UNHCR

Aanbod opvanglocaties vanuit organisaties
Heeft u als organisatie mogelijkheden voor meerdere opvangplekken,  neemt u dan rechtstreeks contact op met uw gemeente.