Rijksoverheid stuurt NL-Alert: Houd afstand!

Er is een landelijk NL-Alert bericht verstuurd. Mensen worden opgeroepen de instructies van de Rijksoverheid op te volgen:
  • Houd 1,5 meter afstand!
  • Bent u ziek/verkouden? Blijf thuis!
  • Bescherm uzelf en mensen om u heen!

Lees verder

GGD monitort gevolgen coronavirus

Update: 18 maart 2020, 12.00 uur

Nu het nieuwe coronavirus (COVID-19) in steeds meer landen en ook in Europa en in Nederland opduikt, maken steeds meer inwoners, ouders, scholen, bedrijven en andere organisaties zich zorgen. GGD Gooi en Vechtstreek houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en is voorbereid op eventueel noodzakelijke maatregelen.

Lees verder

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven in heel Nederland sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Lees verder

Maatregelen rondom evenementen en bijeenkomsten in verband met coronavirus

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Eén van de maatregelen is dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart.

Lees verder

Nieuwe directeur Bevolkingszorg

Erik Kuijt is per 1 februari 2020 benoemd tot directeur Bevolkingszorg voor de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

De heer Kuijt was hoofd maatschappelijke ontwikkeling van de HBEL combinatie (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren). Daarnaast is hij al 10 jaar officier van dienst Bevolkingszorg in Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Samenwerken aan een toekomstbestendige veiligheidsregio

4 december 2019 – Met het plaatsen van handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst, hebben de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de beide GGD’en van deze regio’s vanmiddag hun samenwerking een officiële status gegeven. De GGD’en nemen deel voor wat betreft GHOR-taken.

In de veiligheidsregio’s werken de geneeskundige hulpverleningsorganisaties (GHOR), de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) Flevoland en Gooi en Vechtstreek, Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de brandweerkorpsen Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen om in tijden van calamiteiten en crisissituaties de bevolking zo goed mogelijk te beschermen.

Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. De samenwerking draagt ook bij aan het beheersbaar houden van kosten. Met de ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd.

“Met de samenwerking zijn we in staat om alle taken goed uit te voeren die in deze tijd worden gevraagd en verwacht. Daarmee gaan we de kwetsbaarheid tegen,” licht voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Pieter Broertjes toe. “Het vastleggen van een hechte vorm van samenwerking is niet alleen een bestuurlijke wens, maar ook een logisch gevolg van de dagelijkse praktijk op de werkvloeren.”

Franc Weerwind, voorzitter Veiligheidsregio Flevoland: “Deze overeenkomst stelt alle betrokken organisaties in staat om efficiënter te werken zonder de nabijheid van de inwoners te verliezen. Het maakt ook mogelijk om slim samen te werken op zaken als inkoop en ICT. De kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog: meer mensen kunnen doorgroeien, van elkaar leren en taken van elkaar overnemen.”

De voorzitters van de Veiligheidsdirectie van beide veiligheidsregio’s, John van der Zwan (Gooi en Vechtstreek) en Cees Verdam (Flevoland), zien nu al de voordelen van reeds bestaande praktische samenwerkingsvormen. Van het sneller uitwisselen van kennis en informatie tot nieuwe samenwerkingsvormen. Ondersteunende diensten zitten dichter bij elkaar en kunnen elkaar versterken. De lijnen onderling worden korter. Een voorbeeld van samenwerking is dat brandweer Gooi en Vechtstreek vanaf vandaag officieel ingezet gaat worden voor reanimaties, net als de brandweer dat in Flevoland al doet.

Informatie over de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s staat vanaf 4 december online op een website voor inwoners, politici, media en medewerkers uit beide verzorgingsgebieden: https://samen.vrfgv.nl.