Noodverordening 27 september 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 27 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Lees verder

Extra maatregelen voor de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland

Regionale maatregelen 20 september

Regionale coronamaatregelen voor nog eens acht veiligheidsregio’s om het stijgende aantal COVID-19 besmettingen in te dammen.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland blijft stijgen en komt daarmee boven de signaalwaarde uit. In navolging van de zes veiligheidsregio’s, die vorige week  het risiconiveau ‘zorgelijk’ kregen opgeplakt, maakt het kabinet vandaag bekend dat hieraan nog acht regio’s worden toegevoegd, waaronder Gooi en Vechtstreek en Flevoland. 

Het Rijk heeft maatregelen aangekondigd, die vanaf zondag 27 september 18.00 uur gelden:

  • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
  • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Daarnaast hebben beide veiligheidsregio’s bestuurlijk besloten extra activiteiten te gaan oppakken in het kader van communicatie en handhaving. Verdere regionale en lokale uitvoering hiervan wordt opgepakt. Pieter Broertjes (voorzitter Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek) en Franc Weerwind (voorzitter Veiligheidsregio Flevoland) roepen bewoners op om eigen verantwoordelijkheid te nemen en de coronamaatregelen strikt na te blijven leven. Niet alleen thuis, maar ook bijvoorbeeld in de supermarkt, op het werk of in de sportkantine. Ook ondernemers worden opgeroepen om secuur om te blijven gaan met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, we kunnen hoe moeilijk dat ook is, nu niet verslappen. Het roer moet om, zodat we voorkomen om anders raken dat onze ziekenhuizen in korte tijd weer overbelast raken.

Een overzicht van de aanvullende maatregelen in Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is te vinden op de pagina ‘Documenten en publicaties’ op deze website.

De besturen van de beide veiligheidsregio’s benadrukken het belang van de basisregels:

  • Vermijd drukte.
  • Werk vanuit huis als dat kan.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Ontvang maximaal zes personen extra in huis.
  • Klachten? Blijf thuis en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts? Dan blijven ook gezinsleden thuis.
  • En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
  • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Op de website van de Rijksoverheid staan alle landelijk geldende regels en de specifieke regels voor regio’s met het risiconiveau ‘zorgelijk’.

Noodverordening 17 september 2020

logo veiligheidsregio gooi en vechtstreek

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 17 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

De wijzigingen betreffen het verlengen van eerdere aanwijzing en het niet handhaven van doelgroepenvervoer.

Noodverordening 17 september 2020

Meldkamer Naarden verhuisd naar meldkamer Lelystad

De meldkamer Naarden is verhuisd naar de meldkamer Lelystad. Vanaf 15 september verzorgen de centralisten van de politie, brandweer en ambulancezorg vanaf deze locatie de aanname en uitgifte van alle 112-meldingen uit de gebieden Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Dit is een eerste stap op weg naar de meldkamer van de toekomst, Meldkamer Midden-Nederland, die in 2025 in Hilversum in gebruik zal worden genomen. Voorafgaand hieraan worden in de loop van 2021 de meldkamers Utrecht en Lelystad aangesloten op de landelijke meldkamer infrastructuur. Hiermee maken zij dan deel uit van het netwerk van uiteindelijk tien meldkamers in Nederland, waarmee informatie uitwisseling tussen meldkamers, beheer en vernieuwing van techniek nog makkelijker kan plaatsvinden dan nu al mogelijk is.

Wat verandert er?
Met de verhuizing verandert er niets in de dienstverlening. Wanneer iemand uit Gooi en Vechtstreek een melding maakt, komt deze weliswaar binnen in Lelystad, maar worden politie, brandweer of ambulance die het dichtst in de buurt van de melder zijn, op pad gestuurd. Momenteel is dit ook al het geval.

Nieuwe teststraat Bussum

logo ggd g en v

GGD Gooi en Vechtstreek heeft op woensdag 2 september een nieuwe, grotere testlocatie geopend bij sportcomplex de Zandzee in Bussum. De locatie op de Brinklaan in Bussum is nu gesloten.

Lees verder

Noodverordening 21 augustus 2020

logo veiligheidsregio gooi en vechtstreek

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 21 augustus 2020 besloten tot een Noodverordening. De Noodverordening is een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19.

Deze noodverordening gaat op 21 augustus 2020 in en bevat de aanpassing van de maatregelen rond de introductiebijeenkomsten van de MBO, HBO en universitaire onderwijsinstellingen.

Bekijk de noodverordening hier.

Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet enkele landelijke maatregelen aangescherpt. Deze gelden vanaf 19 augustus.

Lees verder

Veiligheidsregio stelt verbod in op demonstreren met landbouwvoertuigen

logo veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Farmers Defence Force (FDF) heeft landelijke acties aangekondigd voor woensdag 22 juli aanstaande. Via sociale media heeft de organisatie opgeroepen om met tractoren te komen demonstreren. Als mogelijke locatie wordt het Mediapark genoemd. Om opstoppingen en onveilige situaties in het verkeer te voorkomen, heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besloten om op 21 en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het recht op demonstreren is een groot goed, het is aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Een demonstratie in Hilversum op 22 juli is niet bij de gemeente aangemeld, waardoor het niet mogelijk is om duidelijke afspraken te maken om het veilig te laten verlopen. Het verbod gaat al in op 21 juli om te voorkomen dat de demonstranten dinsdagavond al met landbouwvoertuigen gaan reizen.

FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstraties af zullen komen en geeft aan het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien heeft de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) media opgeroepen met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk. Om die redenen is het niet toegestaan om landbouwvoertuigen bij de demonstratie te betrekken. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren met in achtneming van de corona-maatregelen.

In huidige coronacrisistijd zijn de bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties overgedragen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de (vervangend) voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, burgemeester Joan de Zwart-Bloch, bovenstaande beperkingen en voorschriften heeft opgelegd in nauwe afstemming en in overeenstemming met loco-burgemeester Arno Scheepers van de gemeente Hilversum, de hoofdofficier van Justitie en de lokale politiechef (de driehoek).