Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de slag met ontwikkelpunten

Op donderdag 2 juli is door de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus het Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport, dat door de Inspectie Justitie en Veiligheid gemiddeld eens in de drie jaar wordt opgesteld, brengt in beeld hoe de 25 veiligheidsregio’s in Nederland uitvoering geven aan enkele onderdelen van de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Lees verder

Intrekkingsbesluit sluiting camperplaats Huizen

logo veiligheidsregio gooi en vechtstreek

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 2 juli 2020 een intrekkingsbesluit genomen voor een eerdere sluiting van een camperplaats in de gemeente Huizen. Het gaat om een terrein ten westen van de IJsselmeerstraat, nabij sport-/recreatieterrein De Wolfskamer.

Lees verder

Intrekking vrijstellingsbesluit warenmarkten

logo veiligheidsregio gooi en vechtstreek

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 9 juni het vrijstellingsbesluit ingetrokken voor de warenmarkten in onze regio.

Het besluit is genomen, omdat er sinds 1 juni geen verbod meer geldt op samenkomsten in de publieke ruimte (mits mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden). Hierdoor is het vrijstellingsbesluit voor de warenmarkten niet meer nodig. Het vrijstellingsbesluit werd genomen op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020.

Bekijk de volledige tekst van de intrekking van het vrijstellingsbesluit op de pagina Documenten en publicaties.

Geen sirenetest te horen op maandag 1 juni

Geen sirenes op Tweede Pinksterdag

Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur testen we de sirenes. Op maandag 1 juni 2020 zal de sirenetest echter niet te horen zijn in verband met Pinksteren. De sirenes worden namelijk nooit getest op nationale feestdagen, Dodenherdenking en religieuze feestdagen.

De eerstvolgende sirenetest is weer te horen op maandag 6 juli 2020.

Meer informatie over de maandelijkse sirenetest vind je hier.

Actuele routekaart coronamaatregelen

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

Routekaart maatregelen vanaf 1 juni

Noodverordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek – 1 juni 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op vrijdag 29 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte. Hierdoor kan de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek per 1 juni een noodverordening afkondigen, waarin een aantal maatregelen wordt versoepeld. Nu de versoepelingen zorgen voor meer ruimte, is het juist extra belangrijk dat de basisregels opgevolgd worden: 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, handen vaak wassen, thuisblijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Bekijk de noodverordening bij Documenten en publicaties
Heeft u vragen over wat deze noodverordening voor u betekent, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Samenwerking van veiligheidsregio’s in crisistijd in beeld: ‘De lakmoesproef’

documentaire de lakmoesproef

Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken sinds december 2019 officieel samen. Nog geen drie maanden later wordt deze samenwerking tijdens de coronacrisis meteen op de proef gesteld. De documentaire ‘De lakmoesproef – hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’ laat zien hoe hulpdiensten van twee veiligheidsregio’s optrekken in een crisis die in niets te vergelijken is met voorgaande incidenten en crises.

In december 2019 tekenden Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst. In maart 2020 was daar plotseling het coronavirus waardoor de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en dus van de hulpdiensten er snel op aan kwam. Het resultaat: snel handelen, aanpassen, veel overleg en leren van elkaar.

Hoe hebben de betrokken hulpdiensten uit de beide veiligheidsregio’s de coronacrisis tot nu toe ervaren? Veiligheidsregiovoorzitters en vertegenwoordigers van onder andere de GGD’en, Bevolkingszorg, Brandweer, Politie en de Koninklijke Landmacht vertellen hierover in de documentaire ‘De lakmoesproef – hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’.

De documentaire geeft een uniek kijkje in de keuken van de crisisorganisatie tijdens een ‘warme fase’. Zo komt ook de inzet van het leger bij een zorginstelling in Dronten ter sprake, net als de enorme druk op de intensivecareafdeling van ziekenhuis Tergooi in Hilversum en op de Regionale Ambulancevoorziening.

Meer over de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio’s en de daarin samenwerkende kolommen is te vinden op de samenwerkingswebsite.

Toiletvoorzieningen zijn weer toegestaan

Vanwege de oplopende en aanhoudende negatieve neveneffecten, is besloten tot aanpassing van de noodverordeningen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek voor wat betreft het verbod op het openhouden van toiletvoorzieningen in recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Per 22 mei 2020 is dit verbod opgeheven. Gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven wel gesloten.

De wijzigingsverordening is te vinden op de pagina ‘Documenten en publicaties’.

Klik hier voor de brief aan minister De Jonge (VWS).