Aangescherpte coronamaatregelen vanaf 29 september

Landelijke maatregelen 29 september

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmomenten sterk terugdringen. Daarom heeft het kabinet landelijke maatregelen aangekondigd. Deze gaan in op dinsdag 29 september om 18.00 uur en gelden in ieder geval voor drie weken.

Lees verder

Noodverordening 27 september 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 27 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Lees verder

Extra maatregelen voor de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland

Regionale maatregelen 20 september

Regionale coronamaatregelen voor nog eens acht veiligheidsregio’s om het stijgende aantal COVID-19 besmettingen in te dammen.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland blijft stijgen en komt daarmee boven de signaalwaarde uit. In navolging van de zes veiligheidsregio’s, die vorige week  het risiconiveau ‘zorgelijk’ kregen opgeplakt, maakt het kabinet vandaag bekend dat hieraan nog acht regio’s worden toegevoegd, waaronder Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Lees verder

Noodverordening 17 september 2020

logo veiligheidsregio gooi en vechtstreek

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 17 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

De wijzigingen betreffen het verlengen van eerdere aanwijzing en het niet handhaven van doelgroepenvervoer.

Noodverordening 17 september 2020

Meldkamer Naarden verhuisd naar meldkamer Lelystad

De meldkamer Naarden is verhuisd naar de meldkamer Lelystad. Vanaf 15 september verzorgen de centralisten van de politie, brandweer en ambulancezorg vanaf deze locatie de aanname en uitgifte van alle 112-meldingen uit de gebieden Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Dit is een eerste stap op weg naar de meldkamer van de toekomst, Meldkamer Midden-Nederland, die in 2025 in Hilversum in gebruik zal worden genomen. Voorafgaand hieraan worden in de loop van 2021 de meldkamers Utrecht en Lelystad aangesloten op de landelijke meldkamer infrastructuur. Hiermee maken zij dan deel uit van het netwerk van uiteindelijk tien meldkamers in Nederland, waarmee informatie uitwisseling tussen meldkamers, beheer en vernieuwing van techniek nog makkelijker kan plaatsvinden dan nu al mogelijk is.

Wat verandert er?
Met de verhuizing verandert er niets in de dienstverlening. Wanneer iemand uit Gooi en Vechtstreek een melding maakt, komt deze weliswaar binnen in Lelystad, maar worden politie, brandweer of ambulance die het dichtst in de buurt van de melder zijn, op pad gestuurd. Momenteel is dit ook al het geval.

Nieuwe teststraat Bussum

logo ggd g en v

GGD Gooi en Vechtstreek heeft op woensdag 2 september een nieuwe, grotere testlocatie geopend bij sportcomplex de Zandzee in Bussum. De locatie op de Brinklaan in Bussum is nu gesloten.

Lees verder

Noodverordening 21 augustus 2020

logo veiligheidsregio gooi en vechtstreek

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 21 augustus 2020 besloten tot een Noodverordening. De Noodverordening is een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19.

Deze noodverordening gaat op 21 augustus 2020 in en bevat de aanpassing van de maatregelen rond de introductiebijeenkomsten van de MBO, HBO en universitaire onderwijsinstellingen.

Bekijk de noodverordening hier.

Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet enkele landelijke maatregelen aangescherpt. Deze gelden vanaf 19 augustus.

Lees verder