Afgehandelde Woo-verzoeken

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek houdt zich aan de Wet open overheid (Woo). Naast dat wij ons
inspannen om informatie actief openbaar te maken, kunt u ook verzoeken informatie openbaar te
maken. Dit heet een Woo-verzoek.

Bekijk hier de afgehandelde Woo-verzoeken.

Datum:
16 augustus 2022
Dossiernaam:
Verzoek delen van alle locaties met OMS-aansluiting
Documenten: 
Woo verzoek ASB security Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Brief besluit openbaarmaking Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Aansluitingen Gooi en Vechtstreek