Algemeen Bestuur – Vergaderstukken

Vergaderstukken van de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur in het huidige kalenderjaar

Het vergaderschema van de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur vindt u op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties 

Vergaderstukken

AB vergadering 25 maart 2020
Stukken Algemeen Bestuur Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland 25 maart 2020 
Stukken Algemeen Bestuur Veiligheidregio Gooi en Vechtstreek 25 maart 2020(openbaar)

AB vergadering 29 januari 2020
Stukken Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 29 januari 2020 (openbaar) 
Nazending 1 – Bijlage 7c – Reactiebrief VRGV en VRF inzake proces vorming Meldkamer Midden-Nederland – II

Archief vergaderstukken en vastgestelde verslagen

Klik hier om naar het archief met vergaderstukken en vastgestelde verslagen te gaan!