Vergaderschema 2016 Algemeen Bestuur (versie 26-01-2016)