Als de sirene gaat

Hoe wordt u gewaarschuwd?

Als er een ramp gebeurt, moet u dat snel weten. Om u te waarschuwen tijdens een ramp en u te adviseren wat u het beste kunt doen, hebben we meerdere middelen tot onze beschikking.

Sirene

Als de sirene gaat, dreigt er accuut gevaar. U moet zo snel mogelijk naar binnen gaan. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar het gevaar dreigt. Dan kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Als u de sirene hoort, is het alarm dus voor u bedoeld. Gaat de sirene?

  • Ga dan naar binnen
  • Sluit ramen en deuren
  • Luister naar de rampenzender en volg de instructies op.
  • Verzamel informatie om te weten wanneer het buiten weer veilig is.

Uitgebreide instructies zijn te vinden op de site van Nederland veilig.

Uw gemeente test de sirene elke eerste maandag van de maand rond 12:00 uur. U hoeft dan niets te doen. Gaat de sirene op een ander moment, dan is er wel wat aan de hand.

Wilt u meer weten over hoe dat nou werkt met de sirene? Kijk dan hier.

NL-Alert

NL-Alert is een alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert worden mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht op hun mobiele telefoon geïnformeerd. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Kijk voor meer informatie over NL-Alert en of uw telefoon geschikt is om deze berichten te ontvangen op de site van NL-Alert.

Crisis.nl

Bij een ramp of noodsituatie kan ervoor gekozen worden door overheidsinstanties om gebruik te maken van de website www.crisis.nl om u zo te informeren. Daarnaast kan uw gemeente ook haar eigen website gebruiken of wordt de website van de veiligheidsregio ingezet om u te informeren.

Regionale rampenzender: NH Nieuws

Omroep NH Nieuws is in de regio Gooi en Vechtstreek de officiële rampenzender. En daarmee een belangrijk informatiekanaal tijdens een ramp of noodsituatie. U kunt op deze zender horen wat er aan de hand is en wat u moet doen. Luister en kijk naar NH Nieuws. Bij een landelijke ramp of crisis wordt de publieke omroep als nationale rampenzender ingezet. De frequenties van NH Nieuws verschilt per gemeente. Kijk op https://nhradio.nl/frequenties/ voor de frequentie bij u in de buurt.

Bezoek hier de regionale rampenzender NH Nieuws

Zelf opletten

Natuurlijk kunt u een ramp al opmerken voordat u wordt gewaarschuwd. Aarzel dan niet en breng uzelf en anderen in veiligheid. Bel vervolgens 112.