Beleid en kwaliteit

Elke vier jaar maakt de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een beleidsplan. Het beschrijft de bestuurlijke verantwoordelijkheden en ambities, operationele prestaties en wijze van uitvoering. Voorafgaand aan het beleidsplan vind een risicoanalyse plaats van de regio. Hiermee ontstaat het regionaal risicoprofiel en laat zien waar wij als Veiligheidsregio ons op moeten voorbereiden.

Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016-2019

Regionaal Risicoprofiel Rapport (status definitief 25 maart 2015) (Pdf, 1.04MB)

Regionaal Risicoprofiel Bijlagen (status definitief 25 maart 2015) (Pdf, 1.51MB)

Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011-2014

 

Regionaal crisisplan

Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden met betrekking op de bestrijding van crises en rampen. Het omvat ook afspraken die we maken met andere betrokken partijen over hoe zij aansluiten op onze operationele organisatie. Het regionaal crisisplan is gericht op verdere kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing met heldere afspraken over verantwoordelijkheden. Het unieke is dat dit plan is geschreven voor Gooi en Vechtstreek én voor Flevoland. Gemeenten en crisispartners kunnen zo eenduidig met elkaar samenwerken.

Regionaal Crisisplan Flevoland en Gooi en Vechtstreek 2.0 – december 2011 (status definitief) (Pdf, 1.01MB)

Evaluaties

Door te evalueren ontdekken we onze verbeterpunten. Evaluaties kunnen plaatsvinden na zowel incidenten als realistische oefeningen. De leerpunten worden opgenomen in het oefenprogramma.