Bevolkingszorg

Om de rol en het aandeel in de bestrijding van rampen en crises goed in te kunnen vullen hebben de gemeenten van de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland de handen ineen geslagen. De voorbereidende taken worden uitgevoerd door vertegenwoordigers vanuit deze gemeenten met ondersteuning van een klein coördinerend team bevolkingszorg. Als er zich een ramp of crisis voordoet komt het (inter)regionale team Bevolkingszorg in actie.

Organisatie Bevolkingszorg

De uitvoering van de bevolkingszorgtaken in Flevoland en Gooi en Vechtstreek ligt bij vertegenwoordigers van de gemeenten uit het gebied en door een coördinerend team Bevolkingszorg. Daarnaast zijn er functionarissen die worden ingeschakeld tijdens een ramp of crisis. Dit is het (inter)regionale team Bevolkingszorg.

Twee veiligheidsregio’s

Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek maakt deel uit van twee veiligheidsregio’s: Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Bezoek ook de website van Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek