Branden in kwetsbare objecten

Wat verstaan we onder kwetsbare objecten?

Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen, scholen, of gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen.

 Wat doet de overheid?

Partijen zoals gemeenten, politie, brandweer en ambulancepersoneel werken samen. Zij oefenen regelmatig met elkaar verschillende rampscenario’s om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op (grote) brand.

De overheid is ook verantwoordelijk voor het waarschuwen van de bevolking.

Als in uw omgeving gevaarlijke stoffen vrijkomen door een brand of ongeval, dan wordt u gealarmeerd door de sirene en NL-Alert. Deze sirene wordt iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Uw calamiteitenzender (RTV Noord Holland) voorziet u in geval van een ramp of crisis ook zo spoedig mogelijk van de laatste informatie.

Wat kunt u doen?

In de voorbereiding

Voorkomen is beter dan blussen. Bent u werkzaam in de zorgsector, laat u dan informeren door uw eigen BHV coördinator/hoofd BHV. Deze collega van u weet tot in detail wat er moet gebeuren als er in uw instelling brand uitbreekt.

Tijdens de ramp

Het is niet te hopen dat het u ooit overkomt, maar als het toch gebeurt, kunt u maar beter weten wat u zelf kunt doen. 

1 Eigen veiligheid

 • Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond: daar is de minste rook en de laagste temperatuur.
 • Sluit ramen en deuren achter u.
 • Vlucht naar een veilige plaats.
 • Maak in hoogbouw geen gebruik van liften.
 • Blijf in de buurt, zodat u de brandweer bij aankomst kan informeren.

 2 Beoordeel de situatie

 • Raak niet in paniek, probeer rustig te blijven.
 • Volg de aanwijzingen op van de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en ambulancedienst).
 • In het geval van ontruiming dient u de instructies van het bevoegd personeel op te volgen.

 3 Informeer de hulpdiensten

Bel 112 en laat u doorverbinden met de brandweer in uw woonplaats. Geef aan de centralist de volgende gegevens door:

 • Het adres waar de brand is;
 • Uw naam, adres en telefoonnummer;
 • Wat brandt er? Woonkamer, keuken, schoorsteen, zolder;
 • Zijn er slachtoffers, mist u nog mensen?;
 • Is er sprake van bijzonderheden die de brandweer moet weten (gasflessen..).

4 Verleen hulp

 • Red of alarmeer mensen die in acuut gevaar zijn.
 • Alarmeer medebewoners en zorg dat iedereen de woning of het gebouw snel en veilig verlaat.
 • Is het gebouw voorzien van ontruimingsinstallatie of hand-brandmelders: druk deze in.

Hoewel het hier gaat om brand in kwetsbare objecten, zien we steeds vaker dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hoe kunnen wij ouderen het beste helpen zo lang mogelijk veilig zelfstandig te kunnen blijven wonen? Maar andersom is het belangrijk dat ouderen ons duidelijk maken welke hulpbehoefte zij hebben om dit te kunnen realiseren.

 

 

Voor meer informatie over risico’s in uw omgeving, kijk dan op www.risicokaart.nl.