‘Je wordt sterker als je samenwerkt’

Gerhard van den Top volgde half februari Pieter Broertjes op als burgemeester van Hilversum én als voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Hoe heeft burgemeester Van den Top zijn eerste maanden in Hilversum en in de veiligheidsregio beleefd?

U startte op 16 februari als burgemeester van Hilversum. Kunt u iets vertellen over uw eerste indrukken?
‘Mijn eerste maanden als burgemeester waren heel dynamisch. Bij mijn aantreden hadden we de grote storm in de stad. Een week daarna begon de oorlog in Oekraïne, met de daaruit voortvloeiende opgave om vluchtelingen onderdak te bieden in onze regio. Verder hadden we al snel de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende collegevorming. Al met al een tijd van veel verandering en tegelijkertijd een tijd waarin ik naast de gemeente Hilversum ontzettend veel mensen en organisaties heb leren kennen en waar ik positief op terugkijk.’

U kent de stad en de regio al goed. Een voordeel?
De afgelopen jaren was ik als dijkgraaf namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht al vaste gast bij de vergaderingen van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In die rol werkte ik intensief samen met de burgemeesters in de regio. Dat vergemakkelijkte mijn entree als burgemeester. De persoonlijke verhoudingen waren al goed. Die hebben we voortgezet en geïntensiveerd, want bijvoorbeeld de opvang van de vluchtelingen vraagt veel regionale afstemming.’ 

Wat trekt u aan in dit gebied?
‘Hilversum is een prachtige stad en biedt een aantrekkelijke combinatie van historisch erfgoed, economische dynamiek en mooie natuur. Sociaal gezien is de stad divers. De verschillen in sociale achtergrond zijn groot. Verder kent onze stad veel nationaliteiten en is er een mooie mix van oud en jong. Ik vind Hilversum heel interessant om in te wonen en te werken.’

Als Mediastad heeft Hilversum een bijzondere status!
‘Zeker. Hilversum is het centrum van de nationale nieuwsvoorziening. Als er ergens op de wereld iets gebeurt dan gaat de televisie aan en komt de nationale berichtgeving uit Hilversum. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee: met het oog op openbare orde en veiligheid hebben we een taak om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk kan doen. Maar Hilversum heeft economisch gezien en op het gebied van werkgelegenheid meer te bieden. Zo staat het Europees hoofdkantoor van Nike in onze gemeente, krijgen we een nieuw ziekenhuis dat volgend jaar open gaat en heeft de stad een breed aanbod op het gebied van cultuur, recreatie en horeca.’

Hoe heeft u uw start als voorzitter van VR Gooi en Vechtstreek ervaren, met de opvang van de vluchtelingen meteen als urgent dossier?
‘We hebben als stad en als veiligheidsregio onze handen vol aan de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Als burgemeesters in Gooi en Vechtstreek werken we intensief samen en hebben we veel contact over hoe we die vluchtelingenstroom kunnen opvangen en kunnen verdelen over onze gemeenten. We zien elkaar wekelijks. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe het in de coronaperiode ging.’

De Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland werken intensief samen. Waar ziet u de meerwaarde van de samenwerking?
‘Ik denk dat de meerwaarde vooral zit in het vinden van de synergie tussen diensten. Je wordt sterker als je samenwerkt, als je kunt leren van elkaar en als je middelen met elkaar kunt delen. Zeker in relatief kleine regio’s als de onze. Dus op het gebied van kwaliteit kunnen we elkaar versterken en door zaken samen op te pakken kunnen we meerkosten beperken en kwetsbaarheid verminderen.’

Hoe ziet u de rol van de veiligheidsregio?
‘Veiligheidsregio’s worden belangrijker en hun rol verandert. De veiligheidsregio gaat steeds meer regie voeren op gedachte en ongedachte crises, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Cyberdreiging is een actueel thema. We hebben te maken met nieuwe typen crisis en nieuwe risico’s waarop we ons met scenario’s moeten preparen. Door hierin samen te werken kunnen we tijdens een eventuele crisis effectiever optreden.’

Helpt de samenwerking ook bij de opvang van de vluchtelingen in onze regio’s?
‘Absoluut. In de coördinatie van de opvangplekken en de ondersteuning aan bestuur en gemeenten wordt in verschillende staven samengewerkt in onze regio’s. Deze staven werken voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De veiligheidsregio’s hebben in de opvang van de vluchtelingen geen uitvoerende taak. Dit doen de gemeenten zelf. Daarnaast werk ik op dit onderwerp nauw samen met Ank Bijleveld, waarnemend burgemeester van Almere en voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland. We trekken hierin samen op. Bestuurlijk en ambtelijk. Het sparren over onderwerpen en het ons voorbereiden op onze inbreng tijdens bijeenkomsten van het Veiligheidsberaad. Ik ben daar blij mee.’

Hoe ziet u de toekomst van de samenwerking tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland?
‘De afgelopen jaren hebben we een goede vorm gevonden om als veiligheidsregio’s samen te werken. Een vorm met bestuurlijke betrokkenheid en vertrouwen vanuit beide regio’s. Ik heb het gevoel dat deze vorm goed blijft werken de komende periode. Wat mij betreft is er geen aanleiding hier op korte termijn iets in te veranderen.’

Welke belangrijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid ziet u nog meer in onze regio?
‘Ik zie drie belangrijke ontwikkelingen. Allereerst de thematiek van de digitalisering en de kwetsbaarheid die we daardoor hebben op het gebied van de vitale diensten. Een onderwerp waar we ons verder in moeten verdiepen om goede keuzes te maken. Landelijk en regionaal wordt er hard aan gewerkt om onze veiligheid en weerbaarheid in de digitale wereld op niveau te brengen. Verder hebben we net een onverwachte crisis als een pandemie meegemaakt. We hebben gezien hoe ontwrichtend een pandemie kan zijn. Ik denk dat het goed is om de komende tijd na te denken over mogelijke andere crisistypen waar je niet meteen aan denkt, maar die zich wel kunnen manifesteren. En wat als er zich een nieuwe coronavariant voordoet? Zijn we daar als Veiligheidsberaad en veiligheidsregio’s op voorbereid? Tenslotte moeten we nadenken over de gevolgen van klimaatverandering. Aan de ene kant hebben we te maken met extremer weer en aan de andere kant hebben we te maken met de zeespiegelstijging en het daaruit volgende overstromingsgevaar. Dit vraagt een uitgebreide verkenning naar wat er de komende jaren nodig is om in de toekomst de goede dingen te kunnen doen.’ 

Platform RefugeeHelp

Door de aanval van Rusland op Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Veel Oekraïners hebben hulp nodig. Verschillende organisaties zowel lokaal als landelijk zetten zich hiervoor in. U kunt als particulier op verschillende manieren helpen.

 
Het platform www.RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die hen wil helpen. Het biedt informatie over alle relevante zaken en behoeften (onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, etc.) en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en particulieren.

Veiligheidsregio bedankt zorgmedewerkers voor inzet

De burgemeesters van Wijdemeren en Blaricum bezorgden vanochtend bij Tergooi Blaricum een kleine attentie voor het zorgpersoneel. Namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bedankten de burgemeesters de zorgmedewerkers voor hun inzet en energie tijdens de coronapandemie.

De druk op de zorg door het coronavirus is gelukkig afgenomen. Toch wil de regio met dit bedankje, in de vorm van een energiebar, haar waardering uitspreken voor alle inzet. Na de hectische coronatijd staan er momenteel nog steeds veel medewerkers aan de lat om de uitgestelde zorg in te halen. Naast ziekenhuismedewerkers ontvangen ook zorgmedewerkers van de GGD deze attentie.

RefugeeHelp.nl: een platform voor en door vluchtelingen.

Het nieuwe platform www.RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die hen wil helpen. Het biedt informatie over alle relevante zaken en behoeften (onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, etc.) en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en particulieren. 

De website is beschikbaar in Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

 

Hulp aan Oekraïners: wat kunt u doen?

Door de aanval van Rusland op Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Veel Oekraïners hebben hulp nodig. Verschillende organisaties zowel lokaal als landelijk zetten zich hiervoor in. U kunt als particulier op verschillende manieren helpen.

Inzamelen spullen door Stichting Kinderen in Nood
Stichting Kinderen in Nood zamelt op grote schaal hulpgoederen in en zorgt voor transporten nabij het oorlogsgebied.
Inzamelen hulpgoederen door Kinderen in Nood
Over geld doneren aan Kinderen in Nood

VluchtelingenWerk Nederland
Op de site van VluchtelingenWerk Nederland staat veel informatie over hoe u kunt helpen:
Steunbetuiging aan Oekraïense vluchtelingen
Uw huis aanbieden voor de opvang van vluchtelingen
Vrijwilliger worden
Spullen doneren
Werk aanbieden aan vluchtelingen
Eigen initiatief aanmelden

UNHCR
De internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden.
Over geld doneren aan UNHCR

Aanbod opvanglocaties vanuit organisaties
Heeft u als organisatie mogelijkheden voor meerdere opvangplekken,  neemt u dan rechtstreeks contact op met uw gemeente.

 

Voorbereiden op calamiteiten

Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn over de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. De situatie in Oost-Europa roept vragen op over wat je in Nederland kunt doen om je voor te bereiden op een calamiteit.

De Nederlandse overheid biedt allerlei informatie over hoe je je kunt voorbereiden op een crisis. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit.

Alle informatie over de Russische inval in Oekraïne staat gebundeld op de website van de Rijksoverheid. Ook voor mensen die graag iets willen doen voor Oekraïners die (nood)hulp nodig hebben, is op diezelfde website meer informatie te vinden over hoe je kunt helpen.

 

Alles kan weer open in 3 stappen

Nieuwsbericht | 15-02-2022 | 19:04

Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Ondanks de hoge besmettingscijfers, blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in 1 keer. Maar in 3 stappen. Het zijn wel grote stappen en we zetten ze snel achter elkaar.

Lees verder

Open, tenzij: bijna alles open tot 22.00 uur

De meeste locaties in ons land gaan woensdag 26 januari weer open onder voorwaarden. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals kappers, openen vanaf morgen dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar. 

Lees verder

Crisisorganisatie en brandweer Weesp ‘verhuisd’ van Gooi en Vechtstreek naar Amsterdam-Amstelland

De gemeente Amsterdam en gemeente Weesp fuseren. Vooruitlopend hierop hebben de crisisorganisatie en de brandweer van Weesp vandaag de operationele overstap van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gemaakt. Vanaf nu worden zij ingezet vanuit regio Amsterdam-Amstelland en verwelkomt de brandweer van die regio een nieuwe kazerne en 27 nieuwe collega’s.

Overgang veiligheidsregio
De crisisorganisatie en brandweer van gemeente Weesp waren onderdeel van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Nu de twee gemeenten fuseren, treedt Weesp toe tot Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De overgang van de ene regio naar de andere is een zorgvuldig proces, waarbij een soepele overgang van de crisisorganisatie en brandweer van de ene naar de andere veiligheidsregio voorop staat. Een van de uitgangspunten is daarin altijd geweest dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening voor de burgers in Weesp gehandhaafd blijft. Vandaag zijn de laatste stappen daarin, zoals het omzetten van de meldkamer, succesvol afgerond.

Druk op de knop
Op 11 januari hebben de voorzitters van de beide veiligheidsregio’s Femke Halsema en Pieter Broertjes, brandweercommandanten Tijs van Lieshout en John van der Zwan, de burgemeester van Weesp Bas Jan van Bochove en Raymond Terweij, coördinator vanuit kazerne Weesp gezamenlijk stilgestaan bij de operationele overgang. Alle collega’s van beide veiligheidsregio’s konden via een livestream aanwezig zijn bij dit gedenkwaardige moment. De brandweervrijwilligers van Weesp werden op afstand welkom geheten met de eerste officiële melding op hun pager van de meldkamer in Amsterdam. Met die symbolische druk op de knop is het moment ingeluid waarop 112-verzoeken van inwoners van gemeente Weesp in de meldkamer in Amsterdam terecht komen. Natuurlijk zonder dat je daar als inwoner iets van merkt; de zorg was goed en die zorg blijft goed. En de gezichten op straat, die blijven.

John van der Zwan, commandant van Brandweer Gooi en Vechtstreek zegt over het vertrek: “De vrijwilligers van Weesp zijn een warme en betrokken club mensen. Het is een brandweerkorps om trots op te zijn. En dat zijn we ook al die jaren geweest. Ik heb altijd met heel veel plezier met Weesp gewerkt en zal onze collega’s en de fijne samenwerking missen. De vrijwilligers zijn een waardevolle aanwinst voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en ik wens ze daar natuurlijk alle geluk. Ik ben ervan overtuigd dat ze daar in goede handen zijn.”

Tijs van Lieshout, commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland: “We zijn ontzettend blij dat alle vrijwilligers van kazerne Weesp de overstap maken naar onze veiligheidsregio en hopen dat ze zich van begin af aan helemaal thuis voelen. De inwoners van Weesp zullen hun bekende gezichten blijven zien en kunnen blijven vertrouwen op uitmuntende dienstverlening van de brandweer in hun omgeving.”

Digitaal Overdrachtsmoment Weesp

 

Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown

Nieuwsbericht | 18-12-2021 | 19:10

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

Lees verder