Documenten en publicaties

Op deze pagina treft u vastgestelde actuele documenten en publicaties van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan.

Algemeen Bestuur
Vergaderschema 2020 – Veiligheidsdirectie en Bestuur Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland

Algemeen Bestuur – Vergaderstukken 2020 
Algemeen Bestuur – Archief vergaderstukken en verslagen

Programmabegroting en jaarstukken
Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Regionaal Risicoprofiel
Regionaal Risicoprofiel Rapport (status definitief 25 maart 2015) (Pdf, 1.04MB)
Regionaal Risicoprofiel Bijlagen (status definitief 25 maart 2015) (Pdf, 1.51MB)

Beleidsplan
Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2019-2022 
Bijlage 1 – Brandrisicoprofiel (7 mei 2013)
Bijlage 2 – Brandveiligheid op maat – Beleidsplan risicobeheersing (juni 2013)
Bijlage 3 – Brandveiligheid op maat – Repressieve dekking 2.0 BGV (juni 2013)
Bijlage 4 – Organisatieplan Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek (nov 2013)
Bijlage 5 – Organisatieplan Brandweer (dec 2013)
Bijlage 6 – Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek / 12 februari 2014
Bijlage 7 – Meerjarenbeleidsplan multidisciplinaire vakbekwaamheid 2014 – 2018 (feb 2014)
Bijlage 8 – Organisatieplan multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding (dec 2014)
Bijlage 9 – Visie 2020 (feb 2015)
Bijlage 10 – Productenboek veiligheidsbureau (maart 2015)
Bijlage 11 – Regionaal Risicoprofiel / 25 maart 2015
Bijlage 12 – Notitie uitwerking aanbevelingen visitatie (okt 2016)

 Regionaal Crisisplan
Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek (versie 2.1, september 2017)

Wettelijke publicaties
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek – 01 juni 2016
Archiefverordening 2018

Persberichten