Documenten en publicaties

Op deze pagina vindt u vastgestelde actuele documenten en publicaties van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur – Planning en Vergaderstukken 2024
Algemeen Bestuur – Archief vergaderstukken

Programmabegroting en jaarstukken

2025 – Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
2023 – Jaarstukken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
2023 – Jaarstukken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (publieksversie)
Bestuursrapportage 2021
Kadernota 2023

Voor eerdere programmabegrotingen en jaarstukken verwijzen wij u naar onze archiefpagina voor documenten en publicaties

Evenementen en evenementenbeleid

Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek (status definitief, versie 1.1 / 28 juni 2017) (Pdf, 846kB)

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel 2020 (versie definitief: 25 november 2020)
Bijlagen: Regionaal Risicoprofiel 2020 (versie definitief: 18 november 2020)

Beleidsplan

Gezamenlijk beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland – 2021-2024

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2022 – 2025

Dekkingsplan

Dekkingsplan 2023-2026

Gemeenschappelijke Regeling

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024

Convenanten

Convenant samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Flevoland, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht d.d. 05-10-2022
Convenant Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad d.d. 25-11-2021

Wetgeving

Archiefverordening 2018

Wet open overheid (Woo)

Woo: toelichting en verzoeken indienen of inzien – Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Kijk ook op de website “Overheid.nl” voor de publicaties van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Archief

Ga naar de archiefpagina voor documenten en publicaties