Documenten en publicaties

Op deze pagina vindt u vastgestelde actuele documenten en publicaties van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Algemeen Bestuur

Vergaderschema Algemeen Bestuur 2023
Algemeen Bestuur – Vergaderstukken 2023 
Algemeen Bestuur – Archief vergaderstukken en verslagen

Programmabegroting en jaarstukken

2023 – Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
2021 – Jaarstukken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Bestuursrapportage 2021
Kadernota 2023

Voor eerdere programmabegrotingen en jaarstukken verwijzen wij u naar onze archiefpagina voor documenten en publicaties

Evenementen en evenementenbeleid

Regionale Evenementenkalender Gooi en Vechtstreek en Flevoland (versie augustus 2021)
Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek (status definitief, versie 1.1 / 28 juni 2017) (Pdf, 846kB)

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel 2020 (versie definitief: 25 november 2020)
Bijlagen: Regionaal Risicoprofiel 2020 (versie definitief: 18 november 2020)

Beleidsplan

Gezamenlijk beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland – 2021-2024

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2022 – 2025

Dekkingsplan

Dekkingsplan 2019

Gemeenschappelijke Regeling

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021

Convenanten

Convenant samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Flevoland, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht d.d. 05-10-2022
Convenant Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad d.d. 25-11-2021

Wetgeving

Archiefverordening 2018

Wet open overheid

Informatieverzoeken Wet open overheid – Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Kijk ook op de website “Overheid.nl” voor de publicaties van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Archief

Ga naar de archiefpagina voor documenten en publicaties