Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Wat doet de GHOR?

De GHOR coördineert tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening. De daadwerkelijke hulp aan slachtoffers wordt door de zorginstellingen en zorgaanbieders in de regio verleend (zoals regionale ambulancevoorzieningen, ziekenhuizen, GGD’en, huisartsen en traumacentra). De GHOR bereidt zich dagelijks voor op rampen en crises door middel van het maken van afspraken met zorginstellingen, het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen die tijdens een ramp of crisis ingezet kunnen worden en door samenwerking met de overige hulpdiensten in de veiligheidsregio. De GHOR beoogt met haar werkzaamheden dat slachtoffers van een ramp of crises net als in de dagelijkse situatie, ook tijdens de ramp of crisis kunnen rekenen op verantwoorde zorg.

Kernwoorden voor de GHOR zijn Regie, Verbinding en Ondersteuning.

De GHOR regisseert

De GHOR voert regie over de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. Regie is een vorm van sturen, gericht op afstemming, het maken van afspraken. Met als doel dat zorginstellingen hun processen in een opgeschaalde situatie (een ramp of crisis) zodanig op elkaar hebben afgestemd en geoefend dat slachtoffers dan net als in de reguliere of dagelijkse situatie kunnen rekenen op verantwoorde zorg. De GHOR maakt afspraken met zorginstellingen en –aanbieders over de inzet en de uitvoering van hun taak bij de rampenbestrijding en hun voorbereiding daarop. GHOR functionarissen dragen bij aan de coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en crises en zorgen voor de aansturing van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.

De GHOR verbindt

De GHOR is de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur, de sector veiligheid en de gezondheidszorg. Deze verbinding heeft aaneensluiting van plannen, procedures, innovatie en implementatie tot doel. De GHOR is daarmee vanuit het perspectief van de volksgezondheid een deskundige (veiligheids)partner voor brandweer, politie en gemeenten.

De GHOR ondersteunt

De GHOR ondersteunt zorginstellingen in hun voorbereiding op crises door advies op het terrein van planvorming en opleiden, trainen en oefenen.

 Plaats van de GHOR:

De GHOR Gooi en Vechtstreek valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In Gooi en Vechtstreek maakt de directeur publieke gezondheid (DPG) deel uit van de veiligheidsdirectie. De uitvoering van de bovenomschreven GHOR-taken is belegd bij het GHOR bureau, een afdeling van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Kijk ook op de website van de GHOR/GGD Gooi en Vechtstreek