Incidenten op het spoor

Wat zijn de risico’s?

Diverse gevaarlijke stoffen gaan in een treinwagon over het spoor. Het gaat hierbij veelal om brandbare of giftige gassen en brandbare of giftige vloeistoffen. Bij zo’n transport kan het misgaan. Wat kan er gebeuren?

 • Botsingen tussen 2 treinen
 • Ontsporingen
 • Brand in een trein
 • Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en het inademen daarvan kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Afhankelijk van de weersinvloeden, kan een wolk met giftige stoffen of brand zich snel verspreiden. Bij het uitbreken van een brand kan een wagon met brandbaar gas exploderen. Zo’n  explosie heeft een enorme kracht met zeer grote gevolgen en kan op het spoor in een straal van 400 meter en meer zijn effect hebben. Kortom, er kan dus nogal wat gebeuren. Vaak is de omgeving van een spoor een gebied waar veel mensen wonen of werken. Dat betekent dat een groot aantal mensen tegelijk getroffen kan worden. 

Wat doet de overheid?

Diverse samenwerkende partijen zoals gemeenten, politie, brandweer en ambulancepersoneel werken samen. Zij oefenen regelmatig met elkaar verschillende rampscenario’s om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een incident. Bij oefeningen rondom het spoor zijn de railbeheerders en vervoerders ook betrokken.

Op en langs risicovolle trajecten is er steeds meer aandacht voor het treffen van maatregelen om de veiligheid te vergroten. Hierbij valt te denken aan:

 • De aanleg van wegen, zodat hulpverleners in het geval van een incident het spoor beter kunnen bereiken.
 • Het verbeteren van de waterwinning langs het spoortraject om zodoende tijdens een calamiteit snel te kunnen beschikken over grote hoeveelheden water om te blussen of koelen.
 • Beschikbaarheid van actuele informatie systemen, om zodoende goed op de hoogte te zijn van bijvoorbeeld de aanwezige gevaarlijke stof tijdens een incident.
 • De gemeente houdt bij de aanleg van bijvoorbeeld woonwijken rekening met de routes transport gevaarlijke stoffen.

De overheid is ook verantwoordelijk voor het waarschuwen van u en uw omgeving als het toch misgaat.

Als in uw omgeving gevaarlijke stoffen vrijkomen door een brand of ongeval, dan wordt u gealarmeerd door de sirene en NL-Alert. Deze sirene wordt iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Uw calamiteitenzender (RTV Noord Holland) voorziet u in geval van een ramp of crisis ook zo spoedig mogelijk van de laatste informatie.

 

Wat kunt u doen?

In de voorbereiding

 • Informeer u over het spoortraject in uw omgeving via www.risicokaart.nl.
 • Weet waar u naar toe kunt, als u het gebied moet verlaten.
 • Stel de frequentie van de rampenzender in op uw (nood)radio, autoradio en/of televisie. Deze zender geeft tijdens een noodsituatie informatie van de overheid.
 • Weet wat u moet doen als de sirene gaat.
 • Stel uw telefoon in voor het ontvangen van NL-Alert berichten.

 

Tijdens de ramp

1 Eigen veiligheid

Bent u thuis of op uw werk:

In het geval van vrijkomen van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld een gifwolk):

 • Ga zo snel mogelijk naar binnen.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Doof open vuur.
 • Zet indien mogelijk de ventilatie uit.
 • Sluit alle ventilatieroosters.
 • Ga naar een kamer waar het niet tocht.
 • Stem af op de calamiteitenzender en volg de aanwijzingen op. De calamiteitenzender informeert u ook als u weer naar buiten mag!

2 Beoordeel de situatie

Als u zich op of nabij het spoor bevindt:

 • Raak niet in paniek, probeer rustig te blijven.
 • Volg de aanwijzingen op van de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en ambulancedienst).
 • In het geval van ontruiming dient u de instructies van het spoorwegpersoneel op te volgen.

In het geval van een brand en explosiegevaar:

 • Neem zo snel mogelijk grote afstand van de brand of lekkage (tenminste 500 meter) en schuil dan ergens binnen.
 • Maak gebruik van het ontruimingsplan van het gebouw waar u zich bevindt (indien dat binnen 500 meter van de bron staat).
 • Wacht op instructies van de hulpdiensten.

Niet roken!

3 Informeer de hulpdiensten

U kunt op wat voor manier dan ook betrokken raken bij een incident op het spoor. Bel in ieder geval direct 112 om de hulpdiensten te alarmeren.

4 Verleen hulp

Denk altijd aan uw buren of andere mensen in uw omgeving. Vooral als deze personen zelf ouder, slechthorend of slechtziend of op een andere manier hulpbehoevend zijn.

 

 

 

Voor meer informatie over risico’s in uw omgeving, kijk dan op www.risicokaart.nl.