Incidenten op het water

Wat zijn de risico’s?

Diverse gevaarlijke stoffen gaan in schepen over rivieren, kanalen en/of binnenvaartwegen zoals het Amsterdam Rijnkanaal. De pleziervaart gaat vooral over de Vecht, het Hilversums kanaal en de plassen.

Bij een transport kan het misgaan. Bij een aanvaring kan een lekkage ontstaan waardoor gevaarlijke stoffen vrijkomen. In het geval van een lekkage met een brandbare vloeistof kan een plasbrand (= brandende vloeistof die op het water drijft) ontstaan. Hierin schuilt het gevaar dat deze brand kan overslaan op eventuele bebouwing langs de oever.

Ook pleziervaartuigen kunnen met elkaar in aanvaring komen. Normaal gesproken komen hier geen gevaarlijke stoffen bij vrij. Wel kunnen slachtoffers en/of schade ontstaan. 

Wat doet de overheid?

Schepen beladen met gevaarlijke stoffen zijn verplicht zich te melden bij verkeersposten. Voor deze schepen zijn speciale ligplaatsen beschikbaar waar zij ook bij slechte weersomstandigheden kunnen aanleggen.

Ook bij het schutten van sluizen wordt steeds speciale aandacht gegeven aan schepen met gevaarlijke stoffen. Binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten dit aangeven met zichtbaar opgestelde blauwe kegels. ’s Nachts worden deze vervangen door blauwe lampen. Volgens de voorschriften gaan met elk transport van gevaarlijke stoffen documenten mee. Die geven precies aan wat de samenstelling van de lading is en om welke hoeveelheden het gaat.

De gemeente houdt bij de aanleg van bijvoorbeeld woonwijken rekening met de routes transport gevaarlijke stoffen. Partijen zoals gemeenten, politie, brandweer en ambulancepersoneel werken samen. Zij oefenen regelmatig met elkaar verschillende rampscenario’s om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een incident.

De overheid is ook verantwoordelijk voor het waarschuwen van u en uw verwanten als het toch misgaat.

Als in uw omgeving gevaarlijke stoffen vrijkomen door een brand of ongeval, dan wordt u gealarmeerd door de sirene en NL-Alert. Deze sirene wordt iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Uw calamiteitenzender (RTV Noord Holland) voorziet u in geval van een ramp of crisis ook zo spoedig mogelijk van de laatste informatie. 

Wat kunt u doen?

In de voorbereiding

 • Informeer u over de vaarroutes in uw omgeving via www.risicokaart.nl.
 • Weet waar u naar toe kunt, als u het gebied moet verlaten.
 • Stel de frequentie van de rampenzender in op uw (nood)radio, autoradio en/of televisie. Deze zender geeft tijdens een noodsituatie informatie van de overheid.
 • Weet wat u moet doen als de sirene gaat.
 • Stel uw telefoon in voor het ontvangen van NL-Alert berichten.

 

Tijdens de ramp

1 Eigen veiligheid

Bent u thuis of op uw werk, in het geval van vrijkomen van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld een gifwolk):

 • Ga zo snel mogelijk naar binnen.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Doof open vuur.
 • Zet indien mogelijk de ventilatie uit.
 • Sluit alle ventilatieroosters.
 • Ga naar een kamer waar het niet tocht.
 • Stem af op de calamiteitenzender en volg de aanwijzingen op. De calamiteitenzender informeert u ook als u weer naar buiten mag!

2 Beoordeel de situatie

Als u op of nabij het water bent: Raak niet in paniek, probeer rustig te blijven. Volg de aanwijzingen op van de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en ambulancedienst).

In het geval van een brand en explosiegevaar:

 • Neem zo snel mogelijk grote afstand van de brand of lekkage (tenminste 500 meter) en schuil dan ergens binnen.
 • Maak gebruik van het ontruimingsplan van het gebouw waar u zich bevindt (indien dat binnen 500 meter van de bron staat).
 • Wacht op instructies van de hulpdiensten.
 • Niet roken!

3 Informeer de hulpdiensten

U kunt op wat voor manier dan ook betrokken raken bij een incident op het water. Bel in ieder geval direct 112 om de hulpdiensten te alarmeren.

4 Verleen hulp

Denk altijd aan uw buren of andere mensen in uw omgeving. Vooral als deze personen zelf ouder, slechthorend of slechtziend of op een andere manier hulpbehoevend zijn.

 

 

 
Voor meer informatie over risico’s in uw omgeving, kijk dan op www.risicokaart.nl.